Arbetsförmedlingen svarar skyddsombuden

ARBETSFÖRMEDLINGEN2017-12-18
”Vi tar signalerna om stress och arbetsbelastning på största allvar och har i vårt svar redovisat hur vi arbetar med dem”. Det skriver Arbetsförmedlingens överdirektör Maria Mindhammar på myndighetens hemsida, som svar på skyddsorganisationens anmälan till Arbetsmiljöverket.

I november anmälde huvudskyddsombuden vid Arbetsförmedlingen myndigheten till Arbetsmiljöverket. Ledningen måste ha en handlingsplan för att få bukt med ohälsan och den extremt höga arbetsbelastningen, skrev skyddsombuden och ifrågasatte även resursfördelningen mellan kundservice och kärnverksamheten.

Skyddsorganisationen krävde också att riskbedömningar görs i god tid och att digitaliseringen och förändringen av arbetsmetoder går i takt.

Nu har ledningen lämnat sitt svar och i det bekräftar överdirektör Maria Mindhammar att även arbetsgivaren har fått signaler från olika delar av organisationen om en pressad arbetssituation. Det har gällt både budgetläget och förskjutning av resurser till utbyggnaden av kundtjänst.

”Här behöver vi vara lyhörda och anpassa utvecklingsarbetet så att kundtjänst och övrig kärnverksamhet utvecklas i takt med varandra. I linje med detta har vi till exempel sänkt takten på utbyggnaden av kundtjänst”, skriver Maria Mindhammar.

När det gäller arbetsmiljön i stort hänvisar myndighetens ledning till den centrala arbetsmiljöplanen och menar att de kommer följa dess planerade aktiviteter.

De direkta åtgärderna ska vara förebyggande, exempelvis tidiga insatser och nära och coachande ledarskap.

Men myndigheten arbetar också övergripande med att planera in arbetet med arbetsmiljöfrågor i verksamhetsplan och ”årshjul”, och i flera olika arbetsmiljöutbildningar för chefer.

Dessutom sätter ledningen hopp till ”medarbetarpulsen”, en digital mätning som ska resultera i dialog mellan chefer och medarbetare på arbetsplatsträffar och individuellt.

Arbetsförmedlingens ledning konstaterar också att myndigheten är mitt uppe i ett förändringsarbete, inte minst med att utveckla it-systemen.

” Under arbetets gång kommer dessvärre, till och från, störningar att kännas av. Vi måste dock igenom detta för att sedan kunna skapa en mycket bättre it-miljö”, skriver myndigheten. 

Arbetsförmedlingens överdirektör Maria Mindhammar.
Bild: Lina Siksjö
Arbetsförmedlingens överdirektör Maria Mindhammar.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.