Arbetsförmedlingen vann i domstol

ARBETSFÖRMEDLINGEN2022-05-04
Arbetsförmedlingen har rätt att avbryta en arbetsmarknadsutbildning om en person inte förmår tillgodogöra sig den. Ett sådant beslut går inte att överklaga, slår Högsta förvaltningsdomstolen fast i en dom.

Arbetsförmedlingen beslutade att avbryta en enskilds deltagande i en arbetsmarknadsutbildning utifrån bedömningen att denne inte kunde tillgodogöra sig utbildningen. Den berörda personen överklagade myndighetens beslut till förvaltningsrätten. Personen var fortsatt anvisad till jobb- och utvecklingsgarantin och hade rätt till ersättning för sitt deltagande där.

Förvaltningsrätten upphävde Arbetsförmedlingens beslut och återförvisade målet till myndigheten  för omprövning av beslutet. Arbetsförmedlingen överklagade i sin tur förvaltningsrättens dom till kammarrätten som avslog överklagandet. Arbetsförmedlingen fullföljde sin talan till Högsta förvaltningsdomstolen.

Nu har Högsta förvaltningsdomstolen avgjort målet till Arbetsförmedlingens fördel. Enligt domen gäller processen enbart frågan om avvisningsbeslutet var riktigt och att en förutsättning för att den frågan ska kunna prövas är att avvisningsbeslutet får överklagas. Enligt domstolen var det överklagade avvisningsbeslutet inte ett beslut som får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol, och det råder överklagandeförbud enligt förordningen om jobb- och utvecklingsgarantin.

Det finns enligt domen inte heller någon rätt till domstolsprövning av avvisningsbeslutet med stöd av konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.