Bild: Alexander Armiento

Automatiserad granskning mer effektiv

ARBETSFÖRMEDLINGEN2021-10-13
Sedan Arbetsförmedlingen robotiserat stora delar av granskningen av arbetssökandes aktivitetsrapporter ger Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, myndigheten grönt ljus.

IAF har i tidigare granskningar bedömt att det funnits risk för att Arbetsförmedlingen inte granskat aktivitetsrapporter enligt sina egna framtagna rutiner och att Arbetsförmedlingen inte använt aktivitetsrapporter som det kontrollverktyg som det var tänkt. Enligt en ny rapport har Arbetsförmedlingen nu förbättrat resultaten efter att ha infört automatiserade granskningar.

För två år sedan inledde Arbetsförmedlingen en automatisk riskbaserad granskning av aktivitetsrapporter. Den automatiska granskningen sorterar aktivitetsrapporter utifrån om det är hög eller låg risk att Arbetsförmedlingen behöver agera på innehållet. Rapporter med låg risk markeras som granskade av den automatiska granskningen, medan rapporter med hög risk sorteras till manuell granskning.

Enligt IAF fungerar nu Arbetsförmedlingens kontroll av aktivitetsrapporter i stort sett tillfredställande. Granskningen visar bland annat att:

  • Arbetsförmedlingens kriterier för den automatiska och riskbaserade granskningen fungerar i stort.
  • Arbetsförmedlingens manuella granskning av aktivitetsrapporter oftast sker enhetligt.
  • Arbetsförmedlingen har ökat kravet på antalet sökta arbeten. 

I rapporten identifierar IAF dock flera utvecklingsområden där Arbetsförmedlingens granskning av aktivitetsrapporter kan förbättras ytterligare. Ett område handlar om Arbetsförmedlingens kontroll när arbetssökande redovisar sökta arbeten utanför den period aktivitetsrapporten avser. Ett annat handlar om att Arbetsförmedlingens information till arbetssökande om sökintervall i vissa fall är otydlig.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.