Hård kritik mot Arbetsförmedlingen

ARBETSFÖRMEDLINGEN2021-09-09
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, kritiserar återigen Arbetsförmedlingen för myndighetens arbete med arbetssökande. Både arbetet med handlingsplaner och aktivitetsrapporter har brister, enligt IAF.

Alla som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen har rätt att få en individuell handlingsplan för arbetssökandets inriktning. Den som söker jobb ska göra det aktivt, och utifrån handlingsplanen redovisa vad hen gjort för att ta sig ur arbetslösheten. Arbetet med handlingsplaner och aktivitetsrapporter är enligt IAF centralt både för stödet till den arbetssökande, och för kontrollen av om den som får någon form av ersättning lever upp till kraven.

Enligt IAF innehåller inte handlingsplanerna det de ska. Granskningen visar att nio av tio handlingsplaner hade en ofullständig arbetsmarknadspolitisk bedömning. Framför allt saknades en beskrivning av arbetsmarknadens krav eller behov inom den arbetssökandes yrkesmässiga sökområde. IAF saknar också en bedömning av den arbetssökandes möjligheter och behov att ta sig ur arbetslösheten.

Sammantaget bedömer IAF att Arbetsförmedlingen i mycket låg utsträckning följer regelverkets krav att handlingsplanen ska innehålla en arbetsmarknadspolitisk bedömning som utgår från den arbetssökandes förutsättningar för arbete, arbetsmarknadens krav och Arbetsförmedlingens uppdrag.

IAFs granskning visar också att Arbetsförmedlingen inte följer kraven på att handlingsplanerna ska ha en planerad uppföljning. För den som har aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning saknades det i princip i samtliga handlingsplaner. IAF bedömer därför att Arbetsförmedlingen i låg utsträckning följer regelverkets krav att handlingsplanerna ska innehålla uppgifter om hur och när de ska följas upp.

För långtidsarbetslösa visar IAFs granskning på ännu större brister. Var tredje långtidsarbetslösa med a-kassa har inte fått sin arbetsmarknadspolitiska bedömning ändrad eller uppdaterad en enda gång sedan handlingsplanen upprättades. Genomgående har långtidsarbetslösa haft färre planerade aktiviteter, och åtta av tio långtidsarbetslösa med a-kassa saknade en planerad uppföljning av handlingsplanen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.