Skarp kritik mot Arbetsförmedlingen

ARBETSFÖRMEDLINGEN2021-11-19
Det har funnits brister i Arbetsförmedlingens arbete med ersättningsprövning, visar en granskning som gjorts av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF. Enligt granskningen har Arbetsförmedlingens hantering lett till omfattande felaktiga utbetalningar, och vissa beslut har saknat rättsligt stöd.

IAF har granskat en enhet på Arbetsförmedlingen som arbetar med ersättningsprövning. Granskningen har fokuserat på enhetens handläggningstider och myndighetens arbete med att korta dem. IAF har också granskat hur centraliseringen av kontrollarbetet har påverkat enheten.

Enheten utreder och beslutar om eventuella sanktioner för arbetssökande som deltar i arbetsmarknadspolitiska program. Enheten har länge haft långa handläggningstider, och när pandemin bröt ut beslutade Arbetsförmedlingen att tillfälligt stoppa kontrollarbetet. Det resulterade i en ärendebalans av ohanterade ärenden, som Arbetsförmedlingen kallat för ryggsäcksärenden.

Enligt rapporten ser IAF allvarligt på de brister som granskningen visar när det gäller hanteringen av ryggsäcksärendena. Samtidigt konstaterar myndigheten att inrättandet av en central enhet för granskning och kontroll har bidragit till att korta handläggningstiderna hos enheten ersättningsprövning.

Enligt IAF saknade Arbetsförmedlingen rättsligt stöd när myndigheten våren 2020 avskrev 9 000 öppna sanktionsärenden. Den nya omvända rutinen för sammanläggning av underrättelser innebar enligt IAF att likabehandlingsprincipen och förutsägbarheten i rättstillämpningen åsidosattes. 

Arbetsförmedlingens hantering av ryggsäcksärendena har också fått konsekvenser i form av felaktiga utbetalningar från välfärdssystemet. IAF uppskattar den felaktiga utbetalningen till 15 miljoner kronor.

Granskningen visar också att det finns en risk att arbetssökande får sin ersättning tillfälligt stoppad i onödan. Arbetsförmedlingen behöver därför enligt IAF se över arbetsprocessen för att säkerställa att viktig information når handläggarna på enheten för ersättningsprövning i ett tidigt skede.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.