IAF skärper arbetet mot fusk

A-KASSAN2021-09-27
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, presenterar en ny handlingsplan mot fusk och felaktiga utbetalningar. Planen innehåller aktiviteter riktade mot både a-kassorna och Arbetsförmedlingen.

IAF har haft regeringens uppdrag att ta fram en konkret handlingsplan för att förbättra kontrollarbetet mot felaktiga utbetalningar och fusk inom arbetslöshetsförsäkringen. Den nu presenterade handlingsplanen innehåller de aktiviteter som IAF bedömer kommer att ha störst effekt för att motverka felaktiga utbetalningar och fusk inom a-kassan. Planen innehåller fyra huvudkategorier av risker och motsvarande åtgärder. Det handlar om:

  • att uppgifter som behövs i handläggningen är felaktiga, 
  • oanmälda eller ändrade förhållanden,
  • beslutsrisker,
  • risker hos Arbetsförmedlingen. 

Handläggningen av ansökan om a-kassa bygger i hög grad på andras uppgifter – bland annat uppgifter från den sökande, uppgifter från arbetsgivare och läkarintyg. Om beslutsunderlagen är otillräckliga eller saknas helt när beslut fattas är risken stor för felaktiga utbetalningar, konstaterar IAF. En annan risk är att svårtolkade regelverk leder till att a-kassans handläggare tolkar bestämmelserna på ett felaktigt sätt.

Den underliggande riskanalysen har stämts av med både a-kassorna och Arbetsförmedlingen under våren 2021. Handlingsplanen utmynnar i fem aktiviteter som kan börja tillämpas på kort sikt och tio aktiviteter som ska tillämpas mer långsiktigt.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.