IAF ser fortsatta utmaningar för Arbetsförmedlingen

ARBETSFÖRMEDLINGEN2022-04-20
Även om Arbetsförmedlingen har förbättrat kontrollen av de arbetssökande finns det fortsatt tydliga brister i kontrollarbetet, konstaterar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, i en rapport.

IAF har tidigare konstaterat omfattande brister i Arbetsförmedlingens arbete med arbetssökandes individuella handlingsplaner. Också efter de pågående förändringarna av myndighetens uppgifter kommer ansvaret för handlingsplanerna att ligga kvar på Arbetsförmedlingen, konstaterar IAF i ett pressmeddelande. Informationen i handlingsplanerna kommer att vara centrala även för de fristående aktörerna och IAF bedömer därför att Arbetsförmedlingen behöver komma till rätta med bristerna i planerna. 

Centraliseringen av kontrollarbetet har enligt rapporten gett resultat. Arbetsförmedlingen har ökat antalet underrättelser som skickats till a-kassorna och till myndighetens egen enhet ersättningsprövning, skriver IAF i pressmeddelandet. Samtidigt har mörkertalet enligt IAFs granskning minskat märkbart. Den nya rapporten är en del av IAFs övergripande granskning av det pågående förändrings- och utvecklingsarbetet på Arbetsförmedlingen under perioden 2020–2023.

En av de brister IAF tidigare har anmärkt på är att Arbetsförmedlingen inte lyckats säkerställa att avvikelserapporteringen från de fristående aktörerna fungerat som det är tänkt. Det är viktigt att myndigheten åtgärdar detta, skriver IAF i pressmeddelandet. Med ett växande antal deltagare i matchningstjänsten Rusta och matcha kommer bristerna att beröra ännu fler arbetssökande, om de inte rättas till.

IAF påpekar också att den pågående digitaliseringen kräver en väl fungerande digital infrastruktur med stabil och pålitlig drift. Det är centralt även för ett väl fungerande kontrollarbete, skriver IAF. I rapporten framförs kritik mot att driftstörningar lett till att Arbetsförmedlingen beslutat att inte skicka några underrättelser. Den typen av generella beslut, utan individuell prövning, riskerar att urholka sanktionssystemets legitimitet och är ett avsteg från likabehandlingsprincipen, menar IAF.

Enligt rapporten tar Arbetsförmedlingen inte tillräcklig hänsyn till kontrollarbetet vid utvecklingen av ny funktionalitet och införandet av nya system. Fokus läggs enligt IAF i stället i större utsträckning på effektivitet i handläggningen. I rapporten betonas vikten av att Arbetsförmedlingen tillgodoser kontrollarbetets behov och regelverk i sitt fortsatta arbete med att utveckla den digitala miljön.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.