Hanteringen av arbetssökandes handlingsplaner får kritik

ARBETSFÖRMEDLINGEN2022-10-06

Det finns fortfarande brister i hur Arbetsförmedlingen hanterar arbetssökandes handlingsplaner och aktivitetsrapporter, enligt en ny granskning från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF.

För tredje året i rad har IAF granskat Arbetsförmedlingens arbete med de arbetssökande. Enligt IAF är handlingsplaner och aktivitetsrapporter centrala både för kontrollen av den som får ersättning och för stödet till den arbetssökande.

Enligt IAF följer Arbetsförmedlingen i mycket låg utsträckning kravet att handlingsplanen ska innehålla en arbetsmarknadspolitisk bedömning som utgår från den arbetssökandes förutsättningar för arbete, arbetsmarknadens krav och myndighetens uppdrag. I mer än åtta fall av tio innehåller handlingsplanerna ofullständiga arbetsmarknadspolitiska bedömningar, konstaterar IAF.

IAF efterlyser också fler uppföljningar. Nästan alla handlingsplaner för programdeltagare med aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning saknar uppföljning, visar granskningen. Av handlingsplanerna för arbetssökande med a-kassa saknar drygt hälften planerad uppföljning.

IAF konstaterar dock att det skett vissa förbättringar. Av dem som skrev in sig som arbetssökande under 2021 fick mer än nio av tio arbetssökande en handlingsplan inom 30 dagar. IAFs bedömning är därför att Arbetsförmedlingen i det avseendet i hög utsträckning följer kraven. Rapporten visar också att mer än åtta av tio digitala aktivitetsrapporter under 2021 granskades inom 14 dagar. Det är en tydlig förbättring jämfört med året innan, då färre än sju av tio aktivitetsrapporter granskades i tid.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.