Avdelning på ungdomshem stängd efter kritik

SIS2016-10-31

En avdelning på Lövsta ungdomshem i Södermanland har stängts efter kritik från IVO om kränkande behandling av de intagna ungdomarna. STs ordförande vid Statens institutionsstyrelse beklagar det inträffade, men frågar sig varför man låtit det gå långt.

– Det är naturligtvis allvarligt om eleverna har råkat illa ut. Det jag frågar mig är varför man inte har gjort något tidigare. IVO har ju under en längre tid påpekat brister i ledning och bemötande på Lövsta, säger Thord Jansson, ordförande för ST på Statens institutionsstyrelse, SiS.

Det var i förra veckan som läget ställdes på sin spets. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, riktade då skarp kritik mot Lövsta både vad gäller brister i ledningen och innehållet i vården. Enligt IVO har det förekommit både fysiskt våld och verbala kränkningar mot ungdomarna. Myndigheten påpekar också att det rått stor personalbrist på Lövsta och att många i personalen saknat rätt kompetens för jobbet.

Som en följd av kritiken beslutade SiS att stänga avdelningen. Institutionschefen valde att sluta och de berörda ungdomarna har blivit omplacerade.

”Jag utesluter inte att det finns personal som måste sluta, men det är något som den nya chefen måste få jobba med”, säger verksamhetsdirektör Robert Stenbom på SiS till Södermanlands Nyheter.

STs fackliga ombud på Lövsta, Patrick Fällman, säger till Publikt att han ännu inte har fått någon information om uppsägningar. Enligt honom finns inga ST-medlemmar och inga fast anställda medarbetare bland dem som har betett sig illa

– Delvis är det som hänt ett resultat av en personalsituation med ständiga vakanser och visstidsanställningar, delvis är det en fråga om att ledarskapet har brustit. I det läge som uppstått fanns inget annat att göra än att stänga avdelningen, säger han.

Både Patrick Fällman och Thord Jansson tycker att det som inträffat är olyckligt, men de står också upp till försvar för den del av personalen som är oskyldig.

– Man kan inte dra alla över en kam. Det finns gott om duktigt folk här och ingen av våra medlemmar är föremål för kritiken, säger Patrick Fällman.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

SiS
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA