Krisande ungdomshem fortsatt stängt

STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE2019-03-28

Ungdomshemmet Lövsta kan inte öppnas i år, meddelar Statens institutionsstyrelse, SiS. Nu inleds förhandlingar med facken. ”Arbetsgivaren pratar om omplacering men det kan också bli uppsägningar på grund av arbetsbrist”, säger STs avdelningsordförande Thord Jansson.

SiS ungdomshem Lövsta håller stängt sedan alla placerade ungdomar för tre veckor sedan flyttats över till andra institutioner inom myndigheten. Lövsta har haft återkommande problem med stängda avdelningar och upprepade kritiska utredningar, bland annat från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, under flera år.

”Vi ser idag inga möjligheter att under innevarande år kunna öppna Lövsta med institutionens nuvarande uppdrag”, kommenterar Robert Stenbom, verksamhetsdirektör, på myndighetens webbplats.

STs avdelningsordförande Thord Jansson säger till Publikt att arbetsgivaren har föreslagit att Lövsta ska stänga helt. Arbetsgivaren har också föreslagit att en del av de 87 anställda ska omplaceras, medan andra kan riskera uppsägning på grund av arbetsbrist.

– Vi ska förhandla nu först, än så länge uttrycker arbetsgivaren att det är ett förslag. STs inställning är att man i stället borde öppna en eller två avdelningar successivt för att inte tappa kompetens. Det finns flera medarbetare med lång erfarenhet på Lövsta.

Han anser att ”mycket av det här är ett problem som ligger hos verksamhetsledningen som inte gett Lövsta rätt förutsättningar”:

– Man har gått från behandling till akuta placeringar. Personalomsättningen har varit hög och hemmet har haft flera olika avdelningsföreståndare och institutionschefer.

Enligt SiS är det i dagsläget omöjligt att säga när Lövsta skulle kunna öppnas på nytt, med vilken typ av verksamhet samt i vilken omfattning. Den fortsatta stängningen permanentar de nuvarande platsbristen inom SiS, vilket även påverkar övriga institutioner.

”Vi för fortlöpande samtal med personalen på SiS ungdomshem Lövsta och inleder förhandlingarna med arbetstagarorganisationerna. Vår målsättning är att hitta så bra lösningar som möjligt”, säger Robert Stenbom i pressmeddelandet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

SiS
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.