Statskontoret ska utreda SiS

STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE2019-04-18
Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att genomföra en översyn av verksamheten vid Statens institutionsstyrelse, SiS. Också Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ska granska SiS. Beskedet välkomnas av ST.

ST har sedan länge slagit larm om stora brister i arbetsmiljön på Statens institutionsstyrelse. Det handlar om kränkningar, hot och våld mot personalen. Det har också rapporterats om flera fall av kränkningar, våld och övergrepp mot de intagna ungdomarna. 

”Det är verkligen dags för en rejäl översyn av hela verksamheten. Det har vi länge efterfrågat”, konstaterar Thord Jansson, ordförande för ST inom SiS i ett pressmeddelande.

Regeringens uppdrag ingår i ett åtgärdspaket för trygga hem för vård och boende, som drivs av kommuner eller privata aktörer, och särskilda ungdomshem hos SiS.

”Ett barn som frivilligt eller med tvång placeras i ett ungdomshem ska alltid få det bättre, aldrig sämre. Inga barn ska fara illa när de befinner sig i samhällets vård och regeringen har därför idag beslutat om ett antal åtgärder för att stärka den sociala barn- och ungdomsvården”, kommenterar socialminister Lena Hallengren, S, i regeringens pressmeddelande. 

Anmälningar om hot och våld mot personal på de statliga ungdomshemmen har ökat stort under de senaste fem åren, visar en granskning som Dagens Nyheter publicerar. Mer än 1 000 fall av våld utan tillhygge rapporterades under 2018, jämfört med 368 fall under 2013.

Enligt Dagens Nyheter har antalet incidentrapporter om händelser som drabbat personalen mer än tredubblats sedan 2013. Förra året anmäldes 2 674, att jämföra med 752 under 2013. 

Statskontoret ska nu genomföra en bred översyn av verksamheten vid SiS. Analysen ska enligt regeringens uppdrag identifiera utvecklingsbehov och leda till förslag till åtgärder som förstärker och utvecklar SiS förmåga att fullgöra sitt uppdrag. Uppdraget ska slutredovisas senast 31 mars 2020.

I ett pressmeddelande välkomnar SiS Statskontorets översyn:

”SiS arbetar med väldigt komplicerade ärenden och effektiv samverkan är en förutsättning för att nå resultat. De senaste åren har varit utmanande för den sociala sektorn och det är bra att regeringen tar ett samlat grepp”, kommenterar SiS tillförordnade generaldirektör Jan-Eric Josefsson

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ska analysera både socialtjänstens utredningar av barn- och ungdomsärenden, situationen på samtliga HVB-hem och på särskilda ungdomshem som drivs av SiS. IVO ska också göra en analys av kommunernas utredningar av barn- och ungdomsärenden.

IVO ska särskilt granska förekomsten av missförhållanden som våld och kränkningar. Analysen ska också belysa barn och ungas delaktighet och säkerhet samt personalens och verksamhetsansvarigas kompetens. Regeringen vill ha en första redovisning senast 30 september 2019.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.