Kritiserat ungdomshem tar timeout

SIS2019-03-05

En institution inom Statens institutionsstyrelse, Lövsta ungdomshem, stängs under en period efter omfattande kritik mot hemmet. Ungdomarna omplaceras till andra institutioner.

Lövsta ungdomshem i Vagnhärad tar emot flickor och pojkar i skolåldern för tvångsvård. Vid flera tillfällen har missförhållanden på hemmet uppmärksammats. Bland annat stängdes en avdelning 2016 sedan Inspektionen för vård och omsorg konstaterat våld mot ungdomar och kränkande behandling. Flera anmälningar har också gjorts till Arbetsmiljöverket om våld och hot.

Nu stängs hela ungdomshemmet för en tid. I ett pressmeddelande från Statens institutionsstyrelse, SiS, sägs att institutionen har haft svårt att rekrytera personal med rätt kompetens. Även medarbetarnas arbetsmiljö framhålls som en faktor bakom beslutet.

– Det är den samlade kritiken som orsakat stängningen, säger Stefan Hell Fröding, pressansvarig på SiS.

En förflyttning av de kvarvarande 21 ungdomarna till andra institutioner pågår. Personalen ska dock vara kvar och arbeta med frågor om organisation, kvalitet och rekrytering.

Thord Jansson, avdelningsordförande för ST inom SiS, säger att han tycker att beslutet var rätt, men att stängningen måste vara temporär.

– Det är nog bra att få en riktig genomlysning, där man inte bara tittar på Lövsta utan också på om verksamhetsledningen har gett Lövsta rätt förutsättningar. Institutionen har blivit ålagd att ta emot klienter trots att man inte haft stabilitet och tillräckliga resurser. Hemmet har bytt institutionschef och avdelningsföreståndare och har haft svårt att hitta vikarier.

Han anser att SiS står inför stora utmaningar när det gäller vårdbehov och kompetensutveckling.

– Vi får många klienter med psykisk sjukdom, och vi behöver både kompletterande utbildningar och lokaler som är ändamålsenliga.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

SiS Arbetsmiljö
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.