SiS stänger Lövsta ungdomshem

STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE2021-11-29
Statens institutionsstyrelse, SiS, bryter sitt hyresavtal för Lövsta ungdomshem i förtid. Beslutet innebär att hemmet, som stängdes tillfälligt våren 2019, nu avvecklas fullt ut. STs Thord Jansson har viss förståelse för beslutet, men säger också till Publikt att det kan vara svårt att få tag i lämpliga lokaler när efterfrågan svänger.

Enligt ett pressmeddelande har SiS gjort en sammanvägd bedömning och kommit fram till att verksamheten och lokalerna vid Lövsta inte motsvarar myndighetens behov. SiS har i samråd med fastighetsägaren Specialfastigheter beslutat att säga upp kontraktet och slutligt avveckla Lövsta. De resurser som frigörs ska enligt SiS satsas där behoven finns, och det ökar möjligheterna att bedriva en kvalitetssäkrad vård och behandling i mer ändamålsenliga lokaler.

”Det är positivt för SiS, våra målgrupper och inte minst skattebetalarna att kunna lämna hyreskontraktet för Lövsta i förtid. I och med detta frigörs pengar som nu kan användas till att investera i lokaler och förbättra verksamheten på våra andra ungdoms- och LVM-hem”, förtydligar ekonomi- och planeringsdirektör Anna Sandahl i pressmeddelandet.

SiS får betala 55 miljoner kronor till Specialfastigheter för att få bryta kontraktet. Beloppet har förhandlats fram utifrån bland annat drift- och underhållskostnader och fastighetens värde. Skulle SiS fortsatt att betala hyra för Lövstas tomma lokaler under hela avtalsperioden fram till år 2035 skulle det kostat myndigheten 168 miljoner kronor. De minskade kostnaderna för Lövsta möjliggör enligt SiS investeringar i verksamheten på andra håll. Besparingen skulle enligt pressmeddelandet kunna bekosta två helt nya och ändamålsenliga standardhus, med två avdelningar och 16 platser vardera.

”SiS resurser ska gå dit behoven finns och bidra till att stärka vårt vård- och behandlingsuppdrag. Med den här lösningen säkrar vi en god ekonomisk hushållning av statens resurser och tar ansvar för att skattebetalarnas pengar används på ett mer effektivt sätt”, betonar Anna Sandahl.

Verksamheten på ungdomshemmet stoppades 2019 efter uppgifter om missförhållanden och omfattande kritik. Personalen har sedan tidigare omplacerats eller sagts upp. STs avdelningsordförande på SiS Thord Jansson beklagar att ungdomshemmet nu stänger permanent, men har samtidigt förståelse för beslutet.

– Jag har förstått att det skulle bli väldigt kostsamt att rusta upp lokalerna och det har väl lett till att ledningen landat i det här beslutet. Men från fackligt håll tycker vi att det är synd. Beläggningen kan svänga fort och det är svårt att få tag i lokalerna som är någorlunda anpassade för den här typen av verksamhet, säger han.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

SiS Arbetsmiljö
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.