Thord Jansson, ST inom SiS.
Bild: Casper Hedberg
Thord Jansson, ST inom SiS.

Skyddsombud på SiS nekas information

STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE2018-09-05
Nationella huvudskyddsombudet på Statens institutionsstyrelse, SiS, har anmält myndighetsledningen till Arbetsmiljöverket. Orsaken är att han och facken inte får tillgång till information om allvarliga händelser. ”Vi förstår inte myndighetens motiv för fem öre”, säger Thord Jansson, ordförande för ST inom SiS.

Enligt STs avdelningsordförande Thord Jansson har Statens institutionsstyrelse inte ett fungerande incidentrapporteringssystem.

–  Dels har en granskning visat att antalet incidenter är kraftigt underrapporterade, dels ska myndigheten genomföra en ny central upphandling av incidenthanteringssystemet.

För att informera om allvarliga händelser finns däremot sedan tio år en rapporteringsordning med en sändlista till bland annat ledningsgruppen, nationella huvudskyddsombudet och företrädare för de fackförbund som finns representerade på myndigheten, berättar Thord Jansson. Nu skickas rapporterna bara till den centrala ledningsgruppen och det nationella skyddsombudet och facken tagits bort från sändlistan.

– Det har varit det enda som fungerat. Det är totalt vansinne, som att man försöker mörklägga allvarliga händelser, säger Thord Jansson.

Därför gjorde skyddsorganisationen vid myndigheten en så kallad 6:6 a-anmälan till arbetsgivaren och begärde svar. Men något svar kom inte i tid och en begäran om åtgärd har nu skickats till Arbetsmiljöverket.

Det argument som arbetsgivaren framfört är att det handlar om en anpassning till de nya dataskyddsreglerna i GDPR. Katarina Tillgren, HR-direktör, skriver i ett mejl till Publikt:

”SiS verksamhet omfattas av stark sekretess och vi är alltid skyldiga att skydda ungdomar och klienter. Vi har tydliga riktlinjer kring hantering av allvarliga händelser och hur information ska rapporteras. Vid de tillfällen när det har inträffat personskador på medarbetare så får det nationella huvudskyddsombudet information om det.”

Nationella huvudskyddsombudet Jimmy Haller, skriver i anmälan att han nu ska få sms om det är personskador på personalen, men inte för övriga allvarliga händelser.

De ändrade rutinerna har fått som konsekvens att han exempelvis inte fått information från ledningen om ett fritagningsförsök i juni – och hur det påverkade personalen.

”Konsekvenserna för arbetsmiljön är naturligtvis allvarliga, där man som personal fruktar för sitt eget liv, samtidigt som man ansvarar för de intagnas liv och säkerhet”, skriver han i anmälan.

Han begär också att få ta del av all information igen eftersom avsaknaden av den gör att skyddsorganisationen inte kan arbeta snabbt och effektivt. 

Thord Jansson säger att hot och våld mot personalen är vanligt inom Statens institutionsstyrelse och att myndigheten därför borde lägga stort krut på förebyggande arbete – tillsammans med skyddsorganisationen och facken.

– Men medan andra liknande myndigheter har en säkerhetsavdelning med flera anställda så har vi en säkerhetsansvarig, som just nu är tjänstledig. Sedan blir man förvånad över att folk slutar.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Inlagt av Lotta Hedeby (ej verifierad) tors, 09/06/2018 - 13:45
Personaldirektören hänvisar till GDPR och sekretess. I riktlinjerna står det uttryckligen att rapporten om allvarlig händelse inte ska innehålla några personuppgifter och att bakvägsidentifiering inte ska vara möjlig. Jag noterar också att av de åtta sorters allvarliga händelser som ska rapporteras till SiS ledningsgrupp ska fyra även anmälas till Arbetsmiljöverket. Trots det ska alltså nationella huvudskyddsombudet bara få information om ”allvarligare skador på personal”, inte om allvarliga skador på ungdom/klient i skola/arbete eller om brand eller upplopp, trots att även dessa händelser påverkar personalens arbetsmiljö både psykiskt och fysiskt.
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.