Avtal klart för post och flygplatser

AVTALSRÖRELSE2023-08-07

Fack och arbetsgivare inom post och flygplats skrev i slutet av juni under ett nytt centralt kollektivavtal. Det tvååriga avtalet följer nivån inom industrin, det så kallade märket, vilket innebär en total löneökning på 7,2 procent och därutöver en avsättning på 0,2 procent till del- och flexpension.

Enligt ST innehåller avtalet flera förbättringar, samtidigt som arbetsgivarna inte fick igenom sina krav om utökade visstidsanställningar och andra förändringar som facken anser skulle försämra anställningstryggheten.

I avtalet står det att arbetsgivarna måste göra avstämningar med facket och ge motiveringar i fall där anställda får en låg löneökning, 650 kronor eller mindre. Arbetsgivarna ska även ge facket årliga redovisningar om hur de arbetar med kompetensutveckling och utvecklingssamtal.

En ny partsgemensam arbetsgrupp ska inrättas i syfte att utveckla kollektivavtalen och förbättra villkoren även efter avtalsrörelsens slut.

Avtalet, som ST tecknat med arbetsgivarorganisationen Almega bransch kommunikation, gäller löner och allmänna anställningsvillkor för perioden 1 augusti 2023 till och med den 31 juli 2025.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA