Annons:

Bild: Fredrik Hjerling

Märket satt i årets avtalsrörelse

AVTALSRÖRELSEN2023-04-03

Parterna inom industrin har enats om ett nytt avtal som ger löneökningar på totalt 7,4 procent fördelat på två år, vilket utgör det nya märket. Att reallönerna därmed minskar i år är tufft för många medlemmar, menar STs förhandlingschef Åsa Erba Stenhammar, som dock ser ett stort värde i att överenskommelsen inte eldar på inflationen.

I och med att förhandlingarna mellan fem fackförbund och arbetsgivarorganisationerna inom industrin har avslutats har den övriga arbetsmarknaden fått det så kallade märket, som brukar bli normerande för löneökningarna.

Överenskommelsen mellan industrins parter ger ett värde som motsvarar lönehöjningar om 4,1 procent under 2023 och 3,3 procent för 2024.

STs förhandlingschef Åsa Erba Stenhammar anser att parterna tagit ett stort ansvar för att skapa stabilitet i samhällsekonomin och att överenskommelsen bäddar för att pressa ned inflationen. Samtidigt ser hon att märket kommer att bli svårsmält för många ST-medlemmar, som får räkna med reallönesänkningar i år.

– Det är helt rimligt att vi nu får de högsta löneökningarna som vi har sett på mycket lång tid, men det är klart att det kommer att vara tufft för våra medlemmar med den ram som märket ger, givet den situation vi är i just nu. Men det är också tufft med en fortsatt ökad inflation och höjda räntor. Det här är en svår avvägning, säger hon.

Andra året i avtalet är inte uppsägningsbart. Det bidrar till att stabilisera den ekonomiska situationen i stort, menar Åsa Erba Stenhammar. Men det innebär också en risk för sänkta reallöner även nästa år om inflationen inte viker.

– Den här konstruktionen ger en förutsägbarhet som kan hjälpa till att bryta inflationen, vilket möjliggör för reallöneökningar. Men avtalet löser inte hela situationen, utan nu sätts en press på andra aktörer att agera för att få ned inflationen. Nu kan vi inte se bonusar, höga chefslöner och stora vinster, säger Åsa Erba Stenhammar.

Hon varnar för en mycket hård avtalsrörelse 2025 om reallöneökningarna uteblir, men menar att fanns en stor risk att högre lönekrav i det här läget hade bidragit till en fortsatt inflation och en pris- och lönespiral.

Det nya märket kommer att vara vägledande för de förhandlingar som just nu pågår mellan ST och arbetsgivarorganisationen Almega som berör de medlemmar som arbetar inom spårtrafikområdet. De förhandlingarna är nu inne i ett skarpt läge, enligt Åsa Erba Stenhammar. Målet är att ett nytt avtal ska vara klart sista april.

Därefter inleds förhandlingar om ett nytt avtal inom Almegas bransch kommunikation, som omfattar ST-medlemmar på flygplatser och i postföretag. Det avtalet väntas vara klart sista juli.

Slutligen väntar förhandlingar mellan facken på det statliga avtalsområdet inom Offentliganställdas förhandlingsråd, OFR/S,P,O – där ST ingår – och Arbetsgivarverket, om det centrala kollektivavtalet för myndighetsanställda, som är STs största medlemsgrupp.

– Det statliga avtalet löper ut den sista september och vi kommer att växla yrkanden den 21 juni, säger Åsa Erba Stenhammar, som även är förhandlingsledare för OFR/S,P,O.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Avtalsrörelse
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA