Annons:

Bara en person fick rätt i överklagandenämnden

STATENS ÖVERKLAGANDENÄMND2021-03-17

De senaste åren har antalet personer som fått bifall när de överklagat en statlig tjänstetillsättning minskat. 2020 var det bara en person som fick rätt. Den myndighet som fick bakläxa var Kriminalvården.

Enligt lagen om offentlig anställning ska anställningsbeslut inom staten bygga på sakliga grunder där förtjänst och skicklighet ska avgöra vem som får jobbet. Statliga myndigheters beslut om tjänstetillsättningar kan överklagas av den som anser sig vara bättre meriterad för tjänsten.

Under förra året avgjorde Statens överklagandenämnd 306 sådana ärenden. Av dessa var det bara en person som fick rätt, i ett ärende mot Kriminalvården. I sex fall återförvisade nämnden ärendet till den rekryterande myndigheten, vilket innebär att myndigheten måste göra om hela eller delar av anställningsprocessen. Det handlar ofta om att en sökande inte blivit kallad på intervju, fast den borde ha blivit det.

De senaste åren har antalet ärenden som får bifall i Statens överklagandenämnd minskat.

– Man kan ju hoppas att det beror på att myndigheterna blivit bättre på att rekrytera enligt förtjänst och skicklighet, säger Jennifer Doss Liljegren, föredragande i nämnden.

En del av de anställningsbeslut som överklagas gäller anställning av flera personer. När det händer måste nämnden pröva den klagande mot alla som anställts vid den aktuella rekryteringen. Förra året prövades överklaganden mot sammanlagt 1 714 personer, vilket är nästan dubbelt så många som året innan.

– Under 2020 gjorde bland andra Arbetsförmedlingen stora rekryteringar och i vissa fall fick en klagande prövas mot 60 till 70 personer, berättar Jennifer Doss Liljegren.

I dag har Statens överklagandenämnd inga sanktionsmöjligheter eller befogenhet att se till att besluten följs. Publikt har flera gånger rapporterat om fall där myndigheter inte följt nämndens utslag. Arbetsgivarna hänvisar ofta till att de hamnar i ett svårt läge när de redan anställt en annan person.

Under 2020 tillsatte regeringen en utredning som ska granska reglerna för överklagande av statliga myndigheters tjänstetillsättningar. Enligt direktiven ska utredaren lämna förslag som säkerställer att myndigheterna följer beslut i Statens överklagandenämnd och Överklagandenämnden för högskolan.

– Som jag uppfattar det ser nämnden positivt på att en sådan utredning tillsatts, säger Jennifer Doss Liljegren.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Det är inte längre möjligt att kommentera artikeln.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA