Bara en person fick rätt i överklagandenämnden

STATENS ÖVERKLAGANDENÄMND2021-03-17
De senaste åren har antalet personer som fått bifall när de överklagat en statlig tjänstetillsättning minskat. 2020 var det bara en person som fick rätt. Den myndighet som fick bakläxa var Kriminalvården.

Enligt lagen om offentlig anställning ska anställningsbeslut inom staten bygga på sakliga grunder där förtjänst och skicklighet ska avgöra vem som får jobbet. Statliga myndigheters beslut om tjänstetillsättningar kan överklagas av den som anser sig vara bättre meriterad för tjänsten.

Under förra året avgjorde Statens överklagandenämnd 306 sådana ärenden. Av dessa var det bara en person som fick rätt, i ett ärende mot Kriminalvården. I sex fall återförvisade nämnden ärendet till den rekryterande myndigheten, vilket innebär att myndigheten måste göra om hela eller delar av anställningsprocessen. Det handlar ofta om att en sökande inte blivit kallad på intervju, fast den borde ha blivit det. 

De senaste åren har antalet ärenden som får bifall i Statens överklagandenämnd minskat.

– Man kan ju hoppas att det beror på att myndigheterna blivit bättre på att rekrytera enligt förtjänst och skicklighet, säger Jennifer Doss Liljegren, föredragande i nämnden.

En del av de anställningsbeslut som överklagas gäller anställning av flera personer. När det händer måste nämnden pröva den klagande mot alla som anställts vid den aktuella rekryteringen. Förra året prövades överklaganden mot sammanlagt 1 714 personer, vilket är nästan dubbelt så många som året innan.

– Under 2020 gjorde bland andra Arbetsförmedlingen stora rekryteringar och i vissa fall fick en klagande prövas mot 60 till 70 personer, berättar Jennifer Doss Liljegren.

I dag har Statens överklagandenämnd inga sanktionsmöjligheter eller befogenhet att se till att besluten följs. Publikt har flera gånger rapporterat om fall där myndigheter inte följt nämndens utslag. Arbetsgivarna hänvisar ofta till att de hamnar i ett svårt läge när de redan anställt en annan person. 

Under 2020 tillsatte regeringen en utredning som ska granska reglerna för överklagande av statliga myndigheters tjänstetillsättningar. Enligt direktiven ska utredaren lämna förslag som säkerställer att myndigheterna följer beslut i Statens överklagandenämnd och Överklagandenämnden för högskolan.

– Som jag uppfattar det ser nämnden positivt på att en sådan utredning tillsatts, säger Jennifer Doss Liljegren.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.