Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning.
Bild: Casper Hedberg
Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning.

Besviken minister kallar rektorer till möte

HÖGSKOLAN2020-06-03
Högskoleminister Matilda Ernkrans, S, kommer att kalla rektorer för flera universitet och högskolor till möte sedan ny statistik visat att en minskande andel av landets nyanställda professorer är kvinnor. ”Det är klart att jag är besviken”, säger hon till Publikt.

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har som Publikt skrivit om i dagarna levererat en rapport till regeringen om hur de akademiska lärosätena klarat sina rekryteringsmål när det gäller andelen nyrekryterade kvinnliga professorer. Regeringens långsiktiga mål för 2030 är att hälften av de nyanställda professorerna ska vara kvinnor.

Men UKÄs rapport visar att det snarare går bakåt. Under åren 2017–2019 har andelen kvinnor bland nyrekryterade professorer minskat på alla områden utom medicin och hälsovetenskap. Endast nio lärosäten rekryterade en större andel kvinnor 2019 jämfört med 2017.

Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, är inte nöjd med de siffrorna.

– Det är klart att jag är besviken över att så få lärosäten når upp till målen. Vi har i decennier utbildat fler kvinnor i högre utbildning, och nästan hälften av lektorerna är kvinnor. Så man kan inte vara annat än besviken på att det går så långsamt att ta till vara kompetens oavsett kön på den högsta akademiska nivån, säger hon.

Matilda Ernkrans bedömer att det är strukturer och värderingar inom akademin som måste förändras.

– Det är uppenbart att det finns kulturer och värderingar som är svåra att bryta och som återskapar ojämställdhet, åtminstone på den högsta nivån.

Enligt Matilda Ernkrans visar siffrorna från UKÄ att ”mer arbete behövs”. Hon aviserar också att hon tänker bjuda in rektorer från lärosäten till vad hon kallar en fördjupad dialog.

– Jag kommer att bjuda in rektorer både från lärosäten som klarat målen och från sådana som inte klarat dem.

De individuella rekryteringsmål som regeringen senast satte för lärosätena gällde för 2017–2019, men för 2020 och framåt finns inga nya mål satta. Det beror på att regeringen och samarbetspartierna förbereder en forsknings- och innovationsproposition, säger Matilda Ernkrans.

– Men jag har inte fått något annat underlag än att vi ska fortsätta med detta arbete. Det är snarare tvärtom så att det kanske behövs ytterligare åtgärder.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.