Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.
Bild: Kristian Pohl/Regeringskansliet
Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Högskoleministern vill ha kvar mål om kvinnliga professorer

HÖGSKOLAN2020-09-23
Få högskolor och universitet når de rekryteringsmål för kvinnliga professorer som regeringen har satt upp, visar den statistik för landets alla lärosäten som Publikt kan publicera. Högskoleminister Matilda Ernkrans, S, har nyligen haft möte med flera rektorer för att diskutera jämställd rekrytering. Hon vill behålla rekryteringsmålen och stänger inte dörren för ytterligare åtgärder.

En tabell över andelen rekryterade kvinnliga professorer 2017-2019 vid enskilda universitet och högskolor finns i slutet av artikeln.

I juni presenterade Universitetskanslersämbetet, UKÄ, en rapport som visade att andelen nyanställda kvinnliga professorer minskat. Detta trots att regeringen satt upp tydliga rekryteringsmål och ett långsiktigt mål om att hälften av de nyanställda professorerna 2030 ska vara kvinnor.

Målen för hur många kvinnliga professorer som ska rekryteras under perioden 2017-2019 skiljer sig åt mellan olika lärosäten. Exempelvis skulle 46 procent av de nyrekryterade professorerna på Linköpings universitet vara kvinnor. Men av de 91 professorer som rekryterades var bara 31 procent kvinnor.

Enligt UKÄs uppföljning hamnade knappt 60 procent av lärosätena inom ett spann på 10 procentenheter från sitt mål. Bland universiteten hade Uppsala universitet, Linköpings universitet, Karolinska institutet, Sveriges lantbruksuniversitet, Linnéuniversitetet och Mittuniversitetet sämst utfall i relation till sina mål.

Redan när UKÄs rapport kom uttryckte högskoleminister Matilda Ernkrans sitt missnöje över siffrorna, och kallade rektorer för flera lärosäten till ett möte. Efter mötet, som hölls nyligen, säger hon att rekryteringsmålen bör vara kvar, men att de kan komma att förändras.

– Det var ett konstruktivt och bra möte. Det finns olika åsikter om målen, men ändå en förståelse för att de behövs för att hålla fokus på den här viktiga frågan. Jag är väldigt bestämd över att vi behöver rekryteringsmål, men tar med mig att det finns ett önskemål om att de kan utformas annorlunda och ta hänsyn till att våra lärosäten är olika, säger hon till Publikt.

Kommer målen att förlängas?

– Just nu är jag precis inne i slutarbetet med den forskningspolitiska propositionen som ska lämnas till riksdagen under hösten, och det blir ett tillfälle att återkomma till det här. Men som sagt känner jag mig väldigt bestämd över att målen behöver finnas kvar.

Hur målen eventuellt kan komma att förändras är det också för tidigt att säga något om, konstaterar hon.

Är det aktuellt med fler åtgärder för att komma tillrätta med det här?

– Det får jag återkomma till. Men jämställdhet och en jämställd akademi är någonting som jag lägger ett stort engagemang i att fortsätta jobba med, säger Matilda Ernkrans.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.