Bild: Rickard Kilström, Infranord

Bolagisering missade delvis sina mål

TRAFIKVERKET2024-05-28

Syftet med att bilda de statliga bolagen Svevia och Infranord har bara delvis uppnåtts, konstaterar Riksrevisionen efter en granskning. ”Regeringen borde på ett systematiskt sätt följa upp varför bolagen har svårt att nå de ekonomiska målen”, anser riksrevisionsdirektör Claudia Gardberg Morner.

Målsättningen när Svevia och Infranord bildades var att det skulle leda till bättre konkurrens, högre produktivitet och effektivitet samt lägre priser på anläggningsmarknaden. Tio år senare konstaterar Riksrevisionen att de målsättningarna inte till fullo har uppnåtts. Konkurrensen har inte ökat på det sätt som förväntades, och priserna på anläggningsmarknaden har inte blivit lägre. Tvärtom har de ökat ungefär dubbelt så mycket som konsumentpriserna, konstaterar Riksrevisionen i en text på sin webbplats.

”Bolagens produktivitet har utvecklats svagt positivt sedan de bildades, men de har haft svårt att nå flera av sina ekonomiska mål. Till exempel har Svevia uppnått sitt avkastningsmål 7 av 14 år, och Infranord endast 3 år av 12”, konstaterar Sherzod Yarmukhamedov, projektledare för granskningen.

Men vissa av reformens syften har uppnåtts, enligt Riksrevisionens granskning. Exempelvis har risken för korssubventionering eliminerats. Bolagen har inte heller behövt finansiellt stöd från staten.

Riksrevisionen understryker också att det är regeringen som är ytterst ansvarig för att riksdagens intentioner med bolagiseringarna uppnås. Men enligt myndigheten har regeringen inte följt upp bolagiseringen.

”Regeringen borde på ett systematiskt sätt följa upp varför bolagen har svårt att nå de ekonomiska målen. Även bolagens åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen borde ingå i detta”, kommenterar riksrevisionsdirektör Claudia Gardberg Morner granskningens resultat.

Riksrevisionen uppmanar också Trafikverket att fortsätta arbetet med att förbättra beställarkompetensen och utveckla arbetet med att främja innovation i upphandlingar för att öka produktiviteten på anläggningsmarknaden.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA