Majoritet i riksdagen vill dela Trafikverket

TRAFIKVERKET2024-05-31

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har i riksdagens trafikutskott lagt fram ett gemensamt förslag om att dela Trafikverket i två delar. I och med att Sverigedemokraterna ställt sig bakom initiativet kan en majoritet i riksdagen väntas rösta för ett tillkännagivande till regeringen i frågan, skriver Dagens Nyheter.

Det utskottsinitiativ som Socialdemokraterna och Miljöpartiet lagt fram syftar till att ålägga regeringen att tillsätta en utredning om hur Trafikverket kan delas upp i två myndigheter, där vägfrågor hanteras i den ena och järnvägsfrågor i den andra.

”Då får man en myndighet som faktiskt är fokuserad på järnvägen. Jag tror att en del av problemet med styrningen är att det har blivit för stort. Det är en myndighet med nästan 10 000 medarbetare och det är antagligen del av problematiken”, säger Linus Lakso, MP, till Dagens Nyheter.

Linus Lakso säger till tidningen att frågan ska kunna tas upp för votering i riksdagen 18 juni.

”Sedan blir det ett tillkännagivande till regeringen och då ska de tillsätta utredningen, så det är svårt att svara på när en sådan kan vara klar. Men den behöver inte ta jättelång tid om man vill skynda på det”, bedömer Linus Lakso.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA