Brå ska ta fram ny statistik

RÄTTSVÄSENDE2021-09-10

Brottsförebyggande rådet, Brå, får regeringens uppdrag att ta fram fördjupad statistik över utsatthet för brott, trygghet och förtroende för rättsväsendet i utsatta områden.

Genom en ändring i Brå regleringsbrev för 2021 ger regeringen myndigheten i uppdrag att ta fram underlag för jämförelser mellan utsatta områden och andra områden när det gäller utsatthet för brott, trygghet och förtroende för rättsväsendet. Enligt ett pressmeddelande från regeringen kommer detta att ske i samband med Brås ordinarie Nationella trygghetsundersökningar, NTU.

Syftet med uppdraget är att beskriva utvecklingen av utsatthet för brott, trygghet och förtroende för rättsväsendet i utsatta områden, samt möjliggöra jämförelser med andra områden. Ökad kunskap om hur utsatta områden exempelvis skiljer sig från andra områden är enligt regeringen viktigt för att samhällets aktörer ska kunna arbeta mot den problematik som finns.

NTU är en nationell brottsoffer- och trygghetsundersökning där cirka 74 000 personer svarar på frågor om utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott, förtroende för rättsväsendet samt brottsutsattas kontakter med rättsväsendet. Brå ska nu utforma och ta fram statistik för utsatta områden, både baserat på den områdesindelning av utsatta områden som Polismyndigheten tar fram och använder samt de områdestyper som Delegationen mot segregation redovisat inom ramen för sitt uppdrag.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA