Bristande digital mognad i den offentliga förvaltningen

DIGITALISERING2021-01-26
Den digitala mognaden i den offentliga förvaltningen är ojämn, konstaterar Myndigheten för digital förvaltning, Digg, i en rapport. Enligt rapporten finns det behov av stöd för att öka mognaden.

Hanteringen av data är avgörande för offentlig förvaltnings digitalisering, konstaterar Digg i ett pressmeddelande. Om Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter behöver också etableringen av en förvaltningsgemensam digital infrastruktur prioriteras. Det är några slutsatser i Diggs analys och bedömning av offentlig förvaltning.

Enligt Digg har den gemensamma digitala infrastrukturen i Sverige länge varit eftersatt och de initiativ som tagits har drivits av att kunna lösa ett enskilt problem mellan vissa aktörer eller inom en sektor. En välfungerande förvaltningsgemensam digital infrastruktur är en viktig förutsättning för att kunna utveckla den digitala förvaltningen och för att Sverige ska kunna leva upp till de krav EU ställer för att bli en del av den digitala inre marknaden.

Bristen på samordning och styrning har enligt rapporten varit ett hinder för en förvaltningsgemensam digital infrastruktur. Digg bedömer att Sverige nu är på rätt spår och att det finns goda möjligheter att komma ikapp andra jämförbara länder och skapa stora samhällsekonomiska nyttor.

Den samlade bedömningen i Diggs rapport till regeringen är att den digitala mognadsgraden i den offentliga förvaltningen är ojämn. Vissa aktörer har hög digital mognad och deltar ofta i utveckling i samverkan. Hos andra är mognadsgraden lägre och behöver utveckling innan organisationen är redo att delta i utveckling i samverkan med andra.

Därför finns enligt Digg behov av stöd både för att höja mognadsgraden, men också för att underlätta för utveckling i samverkan med andra, både offentliga och privata aktörer. Detta gäller särskilt arbetet med nyttorealisering. Det finns också ett stort behov av stöd gällande juridiska överväganden, inte minst när det handlar om implementering av nya tekniker.

Digg konstaterar att det behövs gemensamma byggblock och principer i stället för att alla utvecklar egna lösningar. Myndighetsspecifika lösningar riskerar dessutom att inte passa in i den förvaltningsgemensamma digitala infrastruktur som ska byggas upp.

För att komma vidare krävs förändringar i såväl rättsliga, organisatoriska som finansiella förutsättningarna, anser Digg. Detta gäller till exempel avgiftsfria grunddata och krav på att tillgängliggöra och återanvända data. Grunddata, öppna data, Sveriges dataportal och förhållningssättet att arbeta med data som en strategisk resurs är alla viktiga pusselbitar om Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter, skriver Digg.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.