Bristande uppföljning hos Sida

SIDA2020-11-18
Biståndsmyndigheten Sidas uppföljning av sina kreditgarantier behöver bli bättre. Den slutsatsen drar Riksrevisionen efter en granskning som visar att garantierna på det stora hela fungerar bra.

Sida använder allt oftare kreditgarantier som ett verktyg i sin biståndsverksamhet. Enligt Riksrevisionen fungerar arbetet bra, men uppföljningen behöver förbättras för att säkerställa att garantierna är ändamålsenliga, skriver myndigheten.

Syftet med kreditgarantierna är att mobilisera kapital och möjliggöra finansiering av utvecklingsprojekt som annars inte skulle fått låna pengar till rimlig kostnad på den finansiella marknaden. Under de dryga tio år Sida arbetat med verktyget har kreditgarantierna ökat från 5 miljarder till 15 miljarder kronor.

Enligt Riksrevisionen planerar Sida inte sin uppföljning av garantierna på ett systematiskt sätt. Uppföljningen skiljer sig också åt mellan olika garantier, utan att det enligt Riksrevisionen finns tydliga skäl.

”Det innebär att det blir svårt att bedöma garantiverksamheten och i vilken utsträckning den bidrar till biståndspolitiska mål. Bristande uppföljning är en vanlig iakttagelse i våra granskningar. Om uppföljningen inte planeras är det svårare att dra lärdom av tidigare framsteg och misstag för att kunna förbättra garantierna efter hand”, konstaterar riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

Riksrevisionen riktar också kritik mot att Sida inte alltid dokumenterar vilka centrala överväganden som görs vid utformningen av garantierna. Det försvårar insyn och uppföljning av Sidas bedömningar. Det finns enligt granskningen också brister i Sidas interna stöd för att utforma garantier.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.