Bristande uppföljning hos Sida

SIDA2020-11-18

Biståndsmyndigheten Sidas uppföljning av sina kreditgarantier behöver bli bättre. Den slutsatsen drar Riksrevisionen efter en granskning som visar att garantierna på det stora hela fungerar bra.

Sida använder allt oftare kreditgarantier som ett verktyg i sin biståndsverksamhet. Enligt Riksrevisionen fungerar arbetet bra, men uppföljningen behöver förbättras för att säkerställa att garantierna är ändamålsenliga, skriver myndigheten.

Syftet med kreditgarantierna är att mobilisera kapital och möjliggöra finansiering av utvecklingsprojekt som annars inte skulle fått låna pengar till rimlig kostnad på den finansiella marknaden. Under de dryga tio år Sida arbetat med verktyget har kreditgarantierna ökat från 5 miljarder till 15 miljarder kronor.

Enligt Riksrevisionen planerar Sida inte sin uppföljning av garantierna på ett systematiskt sätt. Uppföljningen skiljer sig också åt mellan olika garantier, utan att det enligt Riksrevisionen finns tydliga skäl.

”Det innebär att det blir svårt att bedöma garantiverksamheten och i vilken utsträckning den bidrar till biståndspolitiska mål. Bristande uppföljning är en vanlig iakttagelse i våra granskningar. Om uppföljningen inte planeras är det svårare att dra lärdom av tidigare framsteg och misstag för att kunna förbättra garantierna efter hand”, konstaterar riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

Riksrevisionen riktar också kritik mot att Sida inte alltid dokumenterar vilka centrala överväganden som görs vid utformningen av garantierna. Det försvårar insyn och uppföljning av Sidas bedömningar. Det finns enligt granskningen också brister i Sidas interna stöd för att utforma garantier.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA