"Byggnaderna förmedlar inga jobb"

ARBETSFÖRMEDLINGEN2014-10-29

Generaldirektör Mikael Sjöberg har lovat att ingen ska bli uppsagd när Arbetsförmedlingen lägger ned hundra kontor. Men han medger att det kan finnas anställda som inte vill byta stationeringsort.

Arbetsförmedlingens regionala närvaro minskar med en tredjedel när myndigheten under de närmaste åren lägger ned ungefär 100 av de 320 kontoren. Men det är en skenbar minskning av närvaron, argumenterar generaldirektör Mikael Sjöberg.

– Det är inte de fysiska byggnaderna som förmedlar jobb, det är våra medarbetare. Med den här förändringen kommer vi att kunna anställa fler arbetsförmedlare och med dem kan vår regionala närvaro faktiskt öka.

Många av de minsta kontoren har få arbetssökande. Mikael Sjöberg vill använda de frigjorda resurserna från lägre lokalhyreskostnader till att prioritera kontakterna med arbetsgivare.

– Vi ska träffa dem i deras normala miljö, exempelvis på arbetsplatsen. En stor andel av Sveriges arbetsgivare är små och medelstora företag. Då är vår tro att samarbetet blir bättre om vi är mera uppsökande. Om vi rör oss mera ute hos arbetsgivarna kommer det att upplevas som en ökad regional närvaro.

En del kommuner, som förlorar Arbetsförmedlingens kontor, kommer kanske att uppleva det som en försämring, resonerar Mikael Sjöberg.

– Därför blir det viktigt att tydligt förmedla att vi kommer att ha fler medarbetare och att vi kommer att fortsätta att ha mycket kontakter överallt.

Myndigheten kommer även att satsa resurser på att utveckla olika IT-stöd. Det ska bli enklare att få kontakt med Arbetsförmedlingen när man sitter hemma vid datorn.

I och med att kontor läggs ned kommer en del anställda att få ändrad stationeringsort. Mikael Sjöberg medger att det kan finnas de som inte vill följa med i en flytt.

– Så kan det givetvis bli. Men alla som är stationerade på ett kontor som läggs ned kommer att erbjudas jobb på ett annat kontor.

Hur många är det?

– Det är svårt att säga. Vi vet ju inte alls vilka kontor som läggs ned. Men det rör sig grovt räknat om mellan 200 och 300 medarbetare av våra 8 000 arbetsförmedlare. De flesta kommer att fortsätta arbeta från ett annat kontor, det är jag övertygad om, säger Mikael Sjöberg.

Samverkan med de lokala facken inför beslutet om förändringarna har varit bra, anser generaldirektören.

– På det stora hela delar vi analysen av hur tillståndet är på Arbetsförmedlingen och också vilken väg vi ska gå, säger han.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.