Chef omplaceras efter kränkningar på anstalt

KRIMINALVÅRDEN2022-10-07

En chef på Kriminalvårdens anstalt i Karlskoga har omplacerats efter larm från visselblåsare. I en internutredning beskrivs långvariga kränkningar av kollegor och en utbredd rädsla bland personalen.

Det var i våras som personal slog larm om att en dåvarande chef och en annan anställd på anstalten i Karlskoga under lång tid utsatt personal för kränkningar. Det fanns också misstankar om korruption och olovlig frånvaro.

Uppgifterna, som lämnades via myndighetens visselblåsarfunktion, ledde till fram till en internutredning som presenterades i juni, något flera medier rapporterat om.

I utredningen konstaterades att medarbetare på anstalten upplevt sig utsatta och mobbade. Utredarna slår fast att det har rört sig om regelbundna kränkningar och att de ”sällan sett en så utbredd rädsla som medarbetare på anstalten Karlskoga ger uttryck för”. Flera medarbetare har under utredningens gång varit mycket oroliga för att drabbas av repressalier.

Utredarna konstaterar också att chefen och den anställda på flera sätt har agerat mycket olämpligt i tjänsten. Det handlar bland annat om inköp av elcyklar och robotgräsklippare, som har stridit mot myndighetens policy för korruptionsförebyggande arbete. 

De två personerna togs ur tjänst i samband med att granskningen inleddes. Därefter har den anställde självmant sagt upp sig och chefen har omplacerats, berättar Fia Lundbäck, regionchef på Kriminalvården.

– Den arbetsrättsliga åtgärd som har vidtagits är en omplacering av den tidigare ansvarige chefen som inte är kvar i chefsfunktion. Han arbetar nu med andra arbetsuppgifter, säger hon.

Anstaltens ledning har också fått ett särskilt uppdrag att arbeta med arbetsmiljön och värdegrunden för att skapa stabilitet, berättar Fia Lundbäck.

Många anställda har mått dåligt under utredningen, säger hon.

– Det jobbar många duktiga medarbetare på anstalten som sköter verksamhetsuppdraget och relationerna till klienter mycket bra. Nu har vi också en ny ledning på plats som arbetar för en nystart ur ett arbetsmiljöperspektiv.

Fia Lundbäck understryker att det är av stor vikt att se över hur kommunikationen på anstalten fungerar och att fack, skyddsombud och arbetsgivare tillsammans motverkar en tystnadskultur.

– Det här fallet visar också att vår relativt nya visselblåsarfunktion är jätteviktig. Det är jättebra att den har använts, säger hon.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

DU KANSKE OCKSÅ ÄR INTRESSERAD AV

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA