Chefen har i samtal med arbetsgivaren påtalat att all övertid har skett frivilligt från personalens sida, enligt personalansvarsnämndens beslut.
Bild: Mostphotos
Chefen har i samtal med arbetsgivaren påtalat att all övertid har skett frivilligt från personalens sida, enligt personalansvarsnämndens beslut.

Chef varnas för personalens övertid

FÖRSÄKRINGSKASSAN2021-01-11

En chef på Försäkringskassan i södra Sverige tillät vissa medarbetare att arbeta mer övertid och ha kortare veckovila än vad kollektivavtalet medger. Nu får chefen en varning av myndighetens personalansvarsnämnd.

Enligt ett beslut från myndighetens personalansvarsnämnd har tre av Försäkringskassans anställda på en ort i södra Sverige inte fått ut sin kollektivavtalade dygnsvila om minst elva sammanhängande timmar vid sammanlagt 24 tillfällen.

Vid totalt nio tillfällen har deras veckovila varit kortare än de 36 sammanhängande timmar som avtalet medger.

Samtliga tre har också vid varsitt tillfälle jobbat mer övertid än den gräns på 48 timmar per fyra veckor, alternativt 50 timmar per kalendermånad, som finns angiven i kollektivavtalet.

De har dessutom jobbat mer än 150 övertidstimmar på ett år, vilket är mer än vad kollektivavtalet medger. Detta har skett ”utan att överenskommelse träffats innan gränsen överskridits”, skriver personalansvarsnämnden. Enligt nämndens beslut har de tre även arbetat utanför den ram som finns för flextid vid sammanlagt 29 tillfällen.

Den chef som har personalansvaret för de tre anställda får nu en varning av personalansvarsnämnden för det inträffade. Chefen har i samtal med arbetsgivaren framhållit att allt övertidsarbete har skett frivilligt från personalens sida och att deras mående har stämts av varje regelbundet, som minst varje månad.

I ett skriftligt yttrande menar chefen också att förseelserna bör ses som ringa, eftersom händelserna ligger flera år tillbaka i tiden och att hen själv ”inte har begärt att övertiden skulle planeras på detta sätt”.

Personalansvarsnämnden betonar dock i sitt beslut att det är chefens ansvar att se till att veckovilan säkerställs och att ramen för flextid utnyttjas på rätt sätt. Nämnden ser därför inte på det inträffade som ringa förseelser.

”Att medarbetare önskar arbeta på ett sätt som inte är förenligt med kollektivavtalen innebär inte att en chef har rätt att medge avsteg från kollektivavtalens regler”, skriver personalansvarsnämnden.

Felaktigheterna upptäcktes efter att Försäkringskassan utfört riktade kontroller av personalens övertid, något som Publikt har skrivit om tidigare.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA