Bild: CSN

CSN står fast vid begäran om mer pengar för att anställa handläggare

CENTRALA STUDIESTÖDSNÄMNDEN2023-06-01

CSN står fast vid sin begäran om utökat anslag för att anställa handläggare till omställningsstudiestödet. Med nuvarande resurser kommer myndigheten att behöva lämna tillbaka större delen av de pengar som anslagits till stödet. ”Därför ser vi regelförenkling och att anställa fler handläggare som den stora hävstången i att ge kunderna snabbare svar”, framhåller CSNs generaldirektör Christina Forsberg.

I ett pressmeddelande kallar Centrala studiestödsnämnden, CSN, handläggningsläget för omställningsstudiestödet ”fortsatt utmanande”. CSN bedömer att större delen av anslaget för både 2023 och 2024 kommer att behöva lämnas tillbaka, om myndigheten inte får gehör för sin begäran om utökade resurser för att anställa fler handläggare. Inför vårändringsbudgeten begärde CSN ett tillskott på 50 miljoner kronor, men fick inga pengar.

CSN pekar också på regelförenkling som en viktig insats för att förbättra situationen:

”Redan i remissvaret för omställningsstudiestödet som vi skickade i september 2021 påtalade vi att det komplexa och detaljerade regelverket skulle leda till långa handläggningstider. Vi ser nu att våra farhågor har blivit verklighet. Regelverket är omfattande och det tar lång tid för våra handläggare att pröva om en ansökan ger rätt till omställningsstudiestöd. Därför ser vi regelförenkling och att anställa fler handläggare som den stora hävstången i att ge kunderna snabbare svar, men också för att skapa en bättre arbetsmiljö för våra handläggare”, framhåller CSNs generaldirektör Christina Forsberg i pressmeddelandet.

23 500 personer har ansökt om omställningsstudiestöd för vårterminen 2023. Omkring hälften av dem har ännu inte fått något besked. I pressmeddelandet konstaterar CSN att de stora volymerna har överstigit alla prognoser.

I stället för det ekonomiska tillskott som CSN begärt för att hantera de stora volymerna fick myndigheten i samband med vårändringsbudgeten ett uppdrag att vidta åtgärder för att förkorta handläggningstiderna.

”CSN kommer förstås att ta fullt ansvar för att fortsätta effektivisera handläggningen utifrån de resurser vi har och även sett från vårt hela uppdrag att administrera det svenska studiestödet. Eftersom vi redan har omfördelat personal och satt in övertidsarbete behöver vi nu utifrån det nya uppdraget hitta andra sätt att korta handläggningstiden för omställningsstudiestödet”, förklarar Christina Forsberg i pressmeddelandet.

Med nuvarande resurser och ett oförändrat regelverk kommer 600 miljoner kronor av anslaget för omställningsstudiestöd under 2023 att behöva lämnas tillbaka, bedömer CSN. Nästa år väntas två miljarder kronor, omkring 70 procent av anslaget, betalas tillbaka.

Christina Forsberg poängterar i pressmeddelandet att det är riksdag och regering som måste agera för ett mer välfungerande omställningsstudiestöd:

”Det är bekymrande att de medel som skulle gå till att vidareutbilda människor inte kommer att kunna användas och inte ge de som sökt den möjlighet som det var tänkt.”

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA