Christina Forsberg, generaldirektör på CSN.
Bild: Therese Hasselryd
Christina Forsberg, generaldirektör på CSN.

Brist på handläggare gör att studiestöd fryser inne

CSN2023-04-18

Centrala studiestödsnämnden, CSN, bedömer att nästan hälften, 600 miljoner kronor, av årets omställningsstudiestöd inte kommer att kunna betalas ut. Trots att det beror på underbemanning fick CSN inte det tillskott myndigheten begärt av regeringen inför vårändringsbudgeten. ”Läget är väldigt bekymmersamt”, säger generaldirektören Christina Forsberg.

CSN begärde i februari ett tillskott på drygt 46 miljoner kronor redan i år för att kunna anställa ytterligare 90 handläggare till hanteringen av omställningsstudiestödet. I dag finns ett 70-tal. Men regeringens vårändringsbudget innehöll inga nya pengar till myndigheten.

– Jag vet inte skälet till att vi inte fick pengar, men jag fortsätter dialogen med vår uppdragsgivare, säger CSNs generaldirektör Christina Forsberg.

Omställningsstudiestödet ska ge yrkesaktiva en möjlighet att vidareutbilda sig för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Det infördes som en del i ett paket där parterna på arbetsmarknaden också kom överens om bland annat ändrade regler för uppsägning vid arbetsbrist. Den första ansökningsperioden för stödet startade i oktober förra året, och 1 april i år öppnades den andra omgången.

Före starten visste ingen hur stort intresset skulle vara, påpekar Christina Forsberg. CSN hade budgeterat för drygt 18 000 ansökningar under 2023, men nu är bedömningen att det blir mer än dubbelt så många, 55 000.

– Det var ingen som kunde ana att det skulle vara de här mängderna. Men jag har återkommande berättat för departementet hur det är och vilka behov vi har.

En försvårande omständighet är att det inte finns ett it-stöd för det nya studiestödet, så handläggningen tar lång tid eftersom mycket måste göras manuellt.

Nu räknar CSN alltså med att nästan hälften av årets anslag på 1,3 miljarder kronor till personer som ansöker om omställningsstudiestöd inte kommer att kunna betalas ut på grund av underbemanning.

– Det vi alla vill är att den här reformen ska börja flyga. Men förutsättningarna finns inte. Vi behöver fler medarbetare, säger Christina Forsberg.

Hittills har myndigheten försökt minska handläggarnas börda genom att flytta medarbetare från andra arbetsuppgifter till omställningsstudiestödet. Men utrymmet för sådana lösningar krymper.

– Vi får titta på det ännu mer, om vi kan effektivisera eller om det är något vi gör som vi inte måste göra. Men att hitta 90 personer att omfördela inom CSN är svårt. Det är bekymmersamt, säger Christina Forsberg.

STs avdelningsordförande Anneli Gårdbäck har i flera intervjuer i Publikt uttryckt sin oro för medlemmarnas arbetsmiljö. Hon hade ett hopp att regeringens vårändringsbudget skulle innebära att myndigheten fick mer resurser.

– Det känns väldigt bittert att det inte blev så. Det är en viktig och stor reform som inte är finansierad, man undrar hur beslutsfattarna tänkt. Vi går redan på knäna, säger Anneli Gårdbäck.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

CSN Statsbudgeten
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA