Anneli Gårdbäck, avdelningsordförande för ST inom CSN
Bild: Casper Hedberg
Anneli Gårdbäck, avdelningsordförande för ST inom CSN

Många väntar på besked om omställningsstudiestöd

CSN2023-01-12

Drygt 400 personer har hittills fått sina ansökningar om omställningsstudiestöd godkända av Centrala studiestödsnämnden, CSN. ”Nu arbetar folk övertid så mycket de kan”, säger Anneli Gårdbäck, avdelningsordförande för ST inom CSN.

Omställningsstudiestödet är ett nytt statligt stöd för utbildningar som kan stärka den enskildes ställning på arbetsmarknaden. Budgeten för i år räcker till omkring 9 000 personer som studerar på heltid, men sedan möjligheten att söka bidraget öppnades 1 oktober förra året har omkring 25 000 ansökningar kommit in till CSN, som fattar beslut om stödet.

Eftersom det saknas ett it-stöd för handläggningen måste all hantering göras manuellt, och för närvarande har CSN endast fattat beslut om 4 500 ärenden, rapporterar TCOs webbtidning Arbetsvärlden.

Annika Fahlander, avdelningschef för myndighetens utbetalningsavdelning, konstaterar i Arbetsvärlden att de som planerat att påbörja sina studier i januari själva måste ta ställning till om de törs vänta på besked. ”Skulle den som sökt känna att man inte kan vänta på besked längre kan denne överväga att ansöka om vanligt studiemedel i stället, eller att söka inför nästa termin”, säger hon till tidningen.

STs avdelningsordförande Anneli Gårdbäck säger till Publikt att det stora problemet är bristen på maskinellt stöd.

Omställningsstudiestödet är också en mycket omfattande reform, med ett nytt och komplicerat regelverk, framhåller hon. Därtill blev ansökningstrycket betydligt högre än vad som förutsetts, och de cirka 70 nyrekryteringar som gjordes för att handlägga det nya stödet kanske inte var tillräckliga, menar hon.

– Vi hade klarat oss med den bemanningen om bedömningarna av antalet ansökningar hade stämt. Nu arbetar folk övertid så mycket de kan, och det diskuteras om man kan ta in stöd från andra verksamhetsområden. Alla kavlar upp ärmarna och gör så gott de kan, det finns en stor lojalitet, säger Anneli Gårdbäck.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Studiemedel CSN
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA