De statsanställdas reallöner har sjunkit

LÖNER2023-03-15

Reallönerna inom staten föll med 6,1 procent under 2022, enligt ny statistik från Arbetsgivarverket. Den kraftigt ökade inflationen åt med stor marginal upp den nominella löneutvecklingen på 2,3 procent.

I ett pressmeddelande redovisar Arbetsgivarverket löneutvecklingen för år 2022, som återspeglar det andra året i de statliga ramavtalen, Rals 2020–2023. Eftersom inflationen under året enligt konsumentprisindex var 8,4 procent, inklusive stigande boräntor, blev den reala löneutvecklingen minus 6,1 procent.

Reallöneutvecklingen i staten har enligt pressmeddelandet varit positiv varje år sedan industriavtalet kom till i mitten på 1990-talet, utom 2021, då reallönerna stod still. Under perioden 1998–2021 ökade reallönerna med sammanlagt 55 procent. Om även förra året räknas in blir ökningen i stället 46 procent under åren 1998–2022. I praktiken innebär det enligt Arbetsgivarverket att de statsanställdas köpkraft är tillbaka på 2015 års nivå.

Enligt pressmeddelandet försvåras jämförelser med övriga arbetsmarknadssektorer av pandemin. Olika delar av arbetsmarknaden har under pandemin gjort olika ändringar av avtalsperioder och revisionstidpunkter. En mer tillförlitlig jämförelse kan göras när avtalsperioderna löper ut under 2023.

Statistiken för år 2022 visar att löneutvecklingen var något lägre för staten, kommunerna samt för arbetare inom privat sektor jämfört med löneutvecklingen för privata tjänstemän samt i regionerna. Arbetsgivarverket påpekar att staten över tid har haft en något jämnare löneutveckling än övriga sektorer.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA