Löneskillnaderna i staten minskade förra året

LÖNER2023-03-14

Aktuell statistik från Arbetsgivarverket visar att den genomsnittliga löneskillnaden mellan kvinnor och män i staten minskade med 0,4 procentenheter under 2022. Löneskillnaden är nu 4,0 procent, när deltidslöner räknats upp till heltid.

Statistiken visar att löneskillnaden har mer än halverats under den senaste tioårsperioden – från 8,8 procent år 2012 till 4,0 procent år 2022. Förra året var männens genomsnittslön 41 737 kronor per månad. Det är 1 686 kronor mer än kvinnornas 40 051 kronor per månad, när deltidslöner räknats upp till heltid.

Arbetsgivarverket skriver i ett pressmeddelande att löneskillnader mellan kvinnor och män kan förklaras av olika faktorer, som till exempel nivå på arbetet, arbetstidsomfattning, arbetsområde och utbildningsinriktning. Den löneskillnad som blir kvar när det tagits hänsyn till sådana faktorer och som inte kan förklaras med tillgänglig statistik, kallas för den oförklarade löneskillnaden. På statens område var den 1,2 procent under 2021. Arbetsgivarverkets analys av den oförklarade löneskillnaden för 2022 är ännu inte klar, utan kommer att publiceras i maj.

Som statsanställd räknas den som arbetar inom en statlig myndighet under regeringen. Anställda i statliga bolag, vid riksdagens myndigheter och hos Arbetsgivarverkets frivilliga medlemmar ingår inte i statistiken.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA