Löneskillnad mellan män och kvinnor i staten ännu inte borta

LÖNER2022-06-01

Löneskillnaden mellan statsanställda män och statsanställda kvinnor fortsatte att minska förra året. Däremot syns i statistiken en liten ökning av den oförklarade löneskillnaden – den del som inte kan förklaras av exempelvis utbildning, erfarenhet eller ansvar.

2021 var löneskillnaden mellan män och kvinnor i staten 4,4 procent, en minskning med 0,6 procentenheter jämfört med föregående år, visar statistik som Arbetsgivarverket sammanställt på uppdrag av regeringen.

Skillnaden avser heltidslöner och innebär att alla deltidslöner omvandlats till heltidslöner. För faktiska löner är skillnaden 5,2 procent. Det beror, enligt Arbetsgivarverket, på att fler kvinnor än män arbetar deltid.

Löneskillnaderna mellan könen är olika stora för olika arbetsområden inom staten, men inom de flesta områden tjänar män i genomsnitt mer än kvinnor, sett till heltidslön, visar statistiken.

Genom en analys av den partsgemensamma lönestatistiken har Arbetsgivarverket undersökt hur nio olika faktorer – bland dem utbildning, erfarenhet och antal anställningsår – påverkar löneskillnaden mellan män och kvinnor. Arbetsgivarverket konstaterar att en stor del av löneskillnaderna kan förklaras av att statsanställda män i genomsnitt arbetar på högre nivåer och har ett större strategiskt ansvar än statsanställda kvinnor.

När hänsyn tagits till alla nio faktorer återstår en oförklarad löneskillnad. 2021 låg den på 1,2 procent, vilket är 0,1 procentenheter högre än 2020.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Det är inte längre möjligt att kommentera artikeln.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA