"Det är viktigt att DO prioriterar"

DISKRIMINERING2012-03-08
Diskrimineringsombudsmannen måste göra flera strategiska vägval. Annars kommer myndigheten inte att klara av uppdraget, enligt en rapport från Riksrevisionen.

Riksrevisionen har undersökt varför Diskrimineringsombudsmannen, DO, under sina första tre år inte lyckades klara av hela sitt uppdrag. Resultatet, rapporten ”DO och diskrimineringsgrunderna”, offentliggjordes i dag, torsdag.

– Man ska vara rättvis. Det är svårt att slå ihop myndigheter, det har vi slagit fast i flera rapporter tidigare. Man får ha förståelse för att DO inte från början fick det här på plats, säger riksrevisor Gudrun Antemar till Publikt.

DOs verksamhet har blivit allt mer dominerad av inkomna ärenden. Det har gått ut över förebyggandet av olika typer av diskriminering. Man kan säga att DO tvingats reagera på en strid ström av inkomna anmälningar. Däremot har myndigheten, enligt Riksrevisionen, inte på egen hand dragit igång en enda tillsynsinsats under de första två åren efter starten 2009.

Därefter har det blivit lite bättre, men bara lite. Förra året satsade DO 55 procent av resurserna på individanmälningar. Endast två procent gick till granskningen av hur kravet på aktiva åtgärder inom arbetslivet och utbildningsområdet efterlevs. Här ingår bland annat kravet på arbetsgivare med mer än tio anställda att vart tredje år göra lönekartläggningar för att upptäcka och rätta till diskriminerande kvinnolöner.

Riksrevisionens bedömning är att DO fortfarande inte har tagit ställning till ett antal viktiga strategiska vägval. Hit hör så grundläggande frågeställningar som vilka insatser som ger mest effekt och hur insatserna bör vara utformade.

Hit hör även hanteringen av individanmälningarna.

– Staten har ett mål om ett samhälle fritt från diskriminering. Då går det nog inte att enbart enskilda människor får rätt. Nu kan vi se en rörelse i rätt riktning, men det är viktigt att DO förmår prioritera mellan alla sina uppdrag, säger Gudrun Antemar.

Diskrimineringslagen ger DO möjligheten att föra talan i domstol. Det betyder inte att myndigheten måste driva alla individanmälningar till förlikning eller domstol. DO skulle kunna välja att enbart driva de fall som är av betydelse för rättsutvecklingen, påpekar Riksrevisionen, som anser att regeringen hittills varit väl återhållsam och behöver hjälpa till med övervägandena.

DO har ingen systematik för analys av var i samhället risken för diskriminering är störst, eller vilka trender som råder. Det måste rättas till, enligt Riksrevisionen.

Några orsaker till problemen som förs fram i rapporten och som även debatterats tidigare är kulturskillnaderna inom de fyra myndigheter som 2009 smältes ihop till en. Det var en ny lagstiftning man skulle börja arbeta med. Dessutom ärvde den nya myndigheten rejäla ärendehögar att beta av.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.