Anställda vittnar om kris på DO

DO2011-01-14
Personalens kritik mot Diskrimineringsombudsmannens chef Katri Linna är obarmhärtig. ST Press har talat med medarbetare och tidigare anställda. De vittnar om en myndighet i djup kris.

Hög personalomsättning, många och långa sjukskrivningar, chefsbyten, dyra konsulter, omorganisationer och en orimligt hög arbetsbelastning. Det är facit av de två år som gått sedan fyra myndigheter mot diskriminering samlades i en myndighet, Diskrimineringsombudsmannen – där var tionde medarbetare i en ny arbetsmiljöstudie anser sig diskriminerad.

Kulturkrockar och barnsjukdomar är regel när organisationer slås ihop. Men när ST Press intervjuat ett femtontal av myndighetens cirka 90 anställda, på villkor att de får förbli anonyma, koncentreras kritiken med obönhörlig udd mot myndighetschefen Katri Linna som chef:

– Det är egentligen Linna som inte fungerar, säger en medarbetare. Jag tror inte att någon förstår vad hon vill. Hon får utbrott eller ger syrliga kommentarer till folk vid sittande bord. Det skapar en väldig rädsla. Många väljer då att hellre inte göra något än att göra fel. Vi har en väldigt, väldigt dålig psykosocial arbetsmiljö och det är helt och hållet ett ledningsproblem.

Andra uttrycker sig mer försiktigt:

– Jag har inget förtroende för personalpolitiken. Man säger att man vill ha kompetent personal med specialistkompetens, men utlyser bara vikariat och visstidstjänster. Vi har en hög arbetsbelastning och en otroligt stressande arbetsmiljö.

Någon säger sig se problem, men upplever inte sig själv som drabbad.

Men de flesta är hårda i sin kritik. Så här berättar en medarbetare:

– Här är fullständigt kaotiskt. Vi leker kontor och regering samtidigt, men det blir inte mycket gjort. Det är vanligt att folk får utskällningar offentligt för att de inte tolkat Katri Linna rätt. Hon ger vaga direktiv som är omöjliga att tolka och då riskerar man att bli utskälld.

– Vi är som en stor dysfunktionell familj, som försöker vara en allmänt lynnig ledargestalt till lags. Det är uppgivet, ledningen är ett skämt och många slutar. Det är ett slöseri med skattebetalarnas pengar. Jag vill härifrån.

En kollega fyller i beskrivningen av en arbetsplats med oro och dagligt obehag:

– Jag mår fullkomligt illa, men gör mitt jobb och håller näsan över vattenytan. Men jag känner ingen som trivs här. Inkompetens i ledningen, fladdrigt och med en högsta chef som inte tål någon som kan bättre än hon. Det känns som 1500-talets ledarskap eller i diktaturländer, där människor blir rädda för varandra. Myndigheten går sönder i bitar.

Tidskriften Chef gjorde 2009 en utvärdering av Katri Linna där hon placerades på sista plats av alla granskade chefer under 2000-talet. Artikeln stämmer bra överens med verkligheten, anser en medarbetare. En kollega utvecklar:

– Det är en oro i organisationen och vi tappar kompetenta medarbetare. Det är genant att så många DO-anställda känner sig diskriminerade. Vi ska ju tala om för andra hur de ska agera juste, men ledningen undergräver vår trovärdighet.

En tidigare DO-anställd vill avråda alla från att söka jobb på myndigheten och säger sig skämmas för att ha jobbat där:

– Jag mådde dåligt varje dag. Men ingen vågar säga ifrån. Katri Linna brister totalt i ledarskap och tar all kritik personligen. Alla är så himla rädda.

Av de ursprungliga dussintalet chefer i den sammanslagna organisationen är i dag bara ett fåtal kvar på sina gamla tjänster.

Mellanchefer får utstå hård kritik av Katri Linna, berättar en tidigare medarbetare:

– Det råder en hård stämning i ledningsgruppen. Katri Linna delar ofta ut kritik inför hela gruppen. Hon låter inte andra växa och resultatet blir att hela myndigheten krymper i förtroende.

En annan person ger en snarlik beskrivning:

– Gd pratar skit om personalen inför hela ledningsgruppen. Det känns så sjaskigt, vi ska ju arbeta mot kränkningar. Myndigheten är i totalt förfall och miljoner flödar till konsulter och en utbyggd gd-stab. Många avstår från kritik för att inte skada en sak de är starkt engagerade i, men nu håller det inte längre. Ministern måste agera.

ST-ordförande på DO är Eva Nikell. Hon vill hänföra merparten av problemen till sammanslagningen:

– Det finns uppenbara problem att få organisationen på plats och en vardaglig struktur som kan tackla den stora ärendemängden. Sådant kan ta minst tre år.

Men hon håller med om beskrivningen av problem med avhopp, sjukskrivningar, chefsbyten och oro:

– Det är en faktisk bild, säger hon.

Är Katri Linna en kompetent chef?

– Hon är en oerhört bra företrädare för myndigheten, men inte världens bästa organisatör.

Hon uppges svårtolkad och ibland skälla ut folk offentligt?

– Svårtolkad, ja. Men jag har inte blivit utskälld eller haft anledning att ta upp det fackligt.

DO hade 2009 en sjukfrånvaro på 5,2 procent, 50 procent högre än statsförvaltningens genomsnittliga 3,4 procent. En del av sjukskrivningstalen förklarar Eva Nikell med långtidssjukskrivning som inte har med arbetsplatsen att göra. Men hon håller med om att personalomsättningen är hög:

– Vissa är fullkomligt begravda i ärenden. Men det beror delvis på att unga och välutbildade söker sig vidare eller tar tjänstledigt för att pröva vik på andra ställen. ST jobbar för att få en bättre struktur, bemanningsplanering och ansvarsfördelning.

När ST Press konfronterar Katri Linna med medarbetarnas omdömen säger hon sig ha förståelse för att enskilda kan vara kritiska, men vill inte gå i polemik med anonyma medarbetare.

– Jag samtalar med fackklubbarna och får arbeta framåt utifrån den strukturerade kritik jag får från dem.

Men flera har vittnat om att du skällt ut dem öppet?

– Man ska inte skälla ut någon inför andra, det är inte bra ledarskap. Men jag kan inte minnas att jag gjort det. Vi kan ha olika uppfattningar i sak och det kan uppfattas som negativ kritik.

Du uppfattas också som svårtolkad?

– Det finns skillnader i grundsynen på uppdraget. Jag var nog naiv och insåg inte hur olika vi tänkte. Många kommer från en liten myndighet där de kunde sitta vid fikabordet med gd, här måste jag styra via ledningsgruppen. Alla vill ha min syn på vad som gäller, jag hoppas att de frågar en gång till om något är oklart. Informationsöverföringen har inte fungerat bra, det var min oförmåga att se det i tid.

Ni har haft en stor omsättning på chefer?

– Det har gnisslat i chefsorganisationen, men vi har mycket större samsyn i dag.

Varför har ni så hög sjukfrånvaro?

– Vi har fått fler korttidssjuka, men inte enbart på grund av hög arbetsbelastning. Det är mitt ansvar att styra ärendeflödet bättre.

Däremot accepterar Katri Linna inte kritiken mot dyra konsulter:

– Vi kan aldrig ha all kompetens i huset, de konsulter vi behöver ska vi ha.

Förstår du att medarbetare är rädda för dig?

– Ja, av olika skäl. Ord blir något annat när jag som chef säger dem. När jag försöker vara tydlig kan beskeden bli tuffa. Men jag måste vara bergfast i sakfrågor.

Är du en bra chef?

– Man får inte stanna vid att vara för nöjd. Ledarskapet måste ständigt relateras till situationen. Att leda via andra är svårt och påfrestningarna i sammanslagningen blev större än jag trodde. Men jag känner att det håller på att vända.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Arbetsmiljö
Inlagt av Eric R (ej verifierad) fre, 01/14/2011 - 14:28
....alla dessa glidningar i svaren, kanske inte hela sanningen presenteras utan enbart den lämpligaste delen, säkert inga lögner men med utvald sann del av helheten kan ordens summa lika snabbt övergå till en lögn. Alla dessa floskler, ord med dimmig och suddig innebörd tillhör den dålige Ledarens obligatoriska verktygslåda.
Detta gäller både fackordf och KL själv. ST-ordf syns nog vilja hålla sig väl med sin chef! Egna karriären får väl inte gå i stå?
Allt det åteergivna är för mig så oerhört bekant då jag arbetat på en arbetsplats med liknande usla ledarskap.
Inlagt av Eva Nikell (ej verifierad) fre, 01/14/2011 - 18:34
Vi i STs avdelningsstyrelse på DO är mycket besvikna över artikeln i ST Press. Flera av de ST-medlemmar som har blivit intervjuade och gärna skulle ha blivit citerade med sina namn, bland annat huvudskyddsombudet på arbetsplatsen, har inte blivit återgivna. Många av de frågor som besvarades av ordförande Eva Nikell har inte heller publicerats. Effekten har blivit en artikel med en stark snedvridning som inte bara skadar myndigheten utan även det lokala fackliga arbetet.
Många medarbetare känner sig ledsna och upprörda över den bild som förmedlas. Vi menar att det är mycket olyckligt att vår egen fackförbundstidning deltar i det mediedrev som just nu riktas mot DO och Katri Linna.
De svårigheter som verkligen finns och som vi dagligdags arbetar med när vi bygger upp den nya ombudsmannamyndigheten kan inte tacklas på detta oseriösa sätt.
ST på DO avser att återkomma med en egen artikel till ST Press som ger vår bild av frågorna.

För ST på DO/ Eva Nikell, avdelningsordförande
Inlagt av Alexander Armiento (ej verifierad) fre, 01/14/2011 - 20:32
ST Press har under en tid arbetat med en granskning av förhållandena på Diskrimineringsombudsmannen. Först i slutfasen av det arbetet framkom att också andra redaktioner arbetat med samma ämne. Att flera medier i dagarna gett likartade bilder av problemen på DO är alltså inte resultatet av något ”drev”, även om jag har förståelse för att det kan framstå så.
Som framgår av artikeln har ST Press intervjuat ett femtontal personer som är anställda på DO. I texten citeras åtskilliga personer som alla är mycket kritiska. Citaten är representativa för de intervjuade, som i princip unisont gett en bild av en arbetsplats med svåra psykosociala arbetsmiljöproblem. De citerade personerna har samtliga fått ta del av och godkänna sina citat och har inte haft något att erinra mot hur deras beskrivning av situationen på arbetsplatsen återgivits. Ingen av de citerade personerna har velat framträda med namn.
STs ordförande på DO, Eva Nikell, har i artikeln fått tala för det lokala facket. Som i allt journalistiskt arbete har ett urval av svaren gjorts. Eva Nikell har fått läsa sina svar och har godkänt dessa.
ST Press har givetvis inget intresse av att ge någon annan bild av arbetsplatsen DO än den som framkommit under redaktionens research. Det är tråkigt om STs lokala fackliga representanter uppfattar att artikeln ger en felaktig bild. Finns det fakta som ger anledning att komplettera bilden av situationen på DO på något sätt välkomnar vi naturligtvis att ST på DO framför dem.

Alexander Armiento, chefredaktör
Inlagt av Ola (ej verifierad) fre, 01/14/2011 - 20:49
Märkligt att den lokala ordförande förnekar medarbetarnas upplevelser. Ingen har sagt att 100% upplever arbetsmiljön som en katastrof. Men den arbetsmiljö som en del beskriver verkar vara något utöver det vanliga. Eftersom jag har en god vän som arbetar på DO och som är ST medlem så vet jag att det finns stora delar av personalen som upplever sin värsta tid i arbetslivet just nu
Inlagt av Anonym fd anställd (ej verifierad) fre, 01/14/2011 - 20:54
Jag har blivit utskälld (efter noter) inför andra en gång när jag drog ett ärende i vilket det var 11 dagar kvar till preskription. Flera kollegor har därefter dragit ärenden med exempelvis en eller fyra dagar kvar till preskription och inte blivit utskällda. En medarbetare preskade flera ärenden och fick åka på fint möte utomlands med Katri Linna, som kan sammanfattas med ett ord: LYNNIG, du vet aldrig var du har henne. Redan i en arbetsmiljöenkät år 2005 kom det fram att folk inte vågar säga emot henne och att folk är rädda för henne och blir stressade av hennes återkommande sk brandkårsutryckningar.
Inlagt av Anonym anställd (ej verifierad) fre, 01/14/2011 - 21:45
Tack för en bra artikel. Vi , flertalet medarbetare, instämmer helt i den bild som har återgivits i artikel. Det är synd dock att våra synpunkter och faktiska arbetsmiljö inte har kunnat fånga inåt organisationen. Men det är klart, för detta hade det behövt en annan organisation och ledarskap som kan det grundläggande i alla mänskliga relationer: lyhördhet och öppenhet för de synpunkter och frågor som ställs.
Inlagt av Anna-Karin (ej verifierad) fre, 01/14/2011 - 22:40
Det bästa är ju att ta upp sina synpunkter med det lokala facket, vilket många St-medlemmar gjort. Därför driver det lokala facket förändring i förhandlingar med arbetsgivaren. Senast idag har St och SACO-S suttit i förhandlingar med ledningen där vi fått stort gehör för våra åsikter.

Delar av de synpunkter som framförs i artikeln har framförts till DO:s St-styrelse. Detta drivs nu i förhandlingar med arbetsgivaren. Som Eva skriver ovan så måste de svårigheter vi har lösas på arbetsplatsen i samverkan mellan fack och arbetsgivare.
Inlagt av Stina Persson (ej verifierad) lör, 01/15/2011 - 00:03
Katri Linnas urusla chefsegenskaper och närmast rabiata åsikter om vilka som ska få stora skadestånd för att de inte klarar av att ta minsta motgång utan att känna sig ”kränkta” eller ”diskriminerade” har varit kända länge. Men i stället för att agera har hennes huvudman – regeringen – låtit henne fortsätta sina härjningar på denna totalt onödiga 100 miljoners-myndighet och nu har hon lyckats mala ner sin personal så till den grad att den upplever sig kränkt och diskriminerad. Vad är det här för lekstugeland, egentligen?
Inlagt av Ytterligare an… (ej verifierad) lör, 01/15/2011 - 12:54
Som anställd på DO sedan många år tycker jag nästan att kritiken som framförts i media inte är skarp nog. Katri Linna ska nog vara glad och tacksam att all skit inte kommit upp till ytan. Och sedan undrar jag om Eva Nikell verkligen talat med sina kollegor i ST-s styrelse innan hon skrev inlägget nedan i deras namn. De flesta jag känner i ST-s styrelse håller med om kritiken och är djupt kritiska mot Eva Nikells idoldyrkan av Katri Linna.
Inlagt av Anna-Karin (ej verifierad) lör, 01/15/2011 - 16:45
Med anledning av 'ytterligare anonym anställds' kommentar om vad vi i St på DO:s styrelse tycker så står samtliga tre personer som deltagit i förhandlingarna med arbetsgivaren kring organisationen de senaste månaderna bakom Evas inlägg. Innan inlägget författades så diskuterades St-press artikel även med flera andra styrelsemedlemmar, bland annat huvudskyddsombudet som kunde berätta att det hon sagt till St-Press om hur vi arbetar med arbetsmiljöenkäterna inte kommit med. Vi har även talat med St-medlemmar som intervjuats men inte heller känner igen sig i de citat som återgetts. Och St-medlemmar som inte intervjuats och inte heller känner igen sig.

Att vi har problem är ingen som sticker under stol med, definitivt inte vi som fått medlemmarnas mandat att förhandla. Det är anledningen till att vi just nu förhandlar i en öppen dialog med arbetsgivaren om hur vi lämpligast skall organisera oss för att arbetsmiljön skall bli så bra som möjligt i framtiden. Detta är det enda sätt som finns att skapa en god arbetsmiljö. Det sker inte genom anonyma utspel.
Inlagt av Alexander Armiento (ej verifierad) lör, 01/15/2011 - 23:48
Jag betvivlar inte att fackliga företrädare på DO genom sina kontakter med medlemmar känner till många av de problem som finns på arbetsplatsen. Ingenting i ST Press rapportering ger heller anledning att tro att facket skulle vara passivt inför dessa problem, även om denna artikels fokus ligger på medarbetarnas upplevelser av dagens situation och inte det lokala fackliga arbetet.
Men jag anser att företrädarna för ST på DO bör fundera över om inte en oberoende journalistisk granskning av arbetsplatsen kan bidra med värdefulla pusselbitar som av något skäl inte framkommit i de egna kontakterna och i av arbetsgivaren organiserade arbetsmiljöundersökningar. I ST Press artikel har åtskilliga anställda använt sitt meddelarskydd för att vittna om mycket svåra missförhållanden. Denna verklighetsbild väljer företrädare för ST på DO emellertid att ifrågasätta genom att i kommentarer på annan plats kalla den för ”ytterligheter som vi inte alls känner igen”.
Anna-Karin skriver också i sin kommentar här att företrädare för styrelsen för ST på DO har talat med ST-medlemmar som intervjuats för artikeln som inte känner igen sig. Alla de intervjuade har inte citerats i artikeln, men jag har i min tidigare kommentar till Eva Nikell konstaterat att citaten som beskriver arbetsmiljön är representativa för de intervjuade. Som jag också skrev har de citerade personerna fått ta del av och godkänna sina citat före publicering och har inte vare sig då eller senare haft något att erinra mot hur deras beskrivning av situationen på arbetsplatsen återgivits. Skulle de i samtal med företrädare för styrelsen för ST på DO ha sagt något annat, vill jag inte spekulera om orsakerna till detta. Det bör dock tilläggas att om företrädare för ST på myndigheten skulle ägna sig åt någon form av aktiv undersökning av vilka anställda som sagt vad till journalister så rör man sig olustigt nära grundlagens förbud mot efterforskning av källor.
ST på DO är angelägna om att göra klart att de för en konstruktiv dialog med arbetsgivaren. Det är naturligtvis positivt att så sker. Min förhoppning är att ST Press granskning av myndigheten kan bidra till att dessa samtal möter gehör från arbetsgivaren och leder till resultat.

Alexander Armiento, chefredaktör
Inlagt av Anonym f d anställd (ej verifierad) mån, 01/17/2011 - 15:11
Klockrena kommentarer från chefredaktör Alexander Armiento!
Inlagt av Nu blev det väl fel (ej verifierad) mån, 01/17/2011 - 15:15
Märkligt att styrelsen för ST på DO går ut och försvarar arbetsgivaren genom att osynliggöra och förminska anställdas (både ST och Jusek-medlemmars) upplevelser av situationen på arbetsplatsen. Ingen har vad jag kan läsa kritiserat fackets arbete, utom möjligen att ordförande själv gör det indirekt genom att reagera så häftigt. Varför i hela friden skulle det fackliga ombudet reagera så häftigt utåt om det inte var så att det finns någon liten insikt om att hon i grunden är lojal med arbetsgivaren. Jag kan inte förstå det på annat sätt. Om det skulle vara att hon tycker det är ett dåligt sätt att föra kamp för sin arbetsmiljö att ta det i media så kunde hon ju bara ha sagt det, utan att trampa på dem som mår så dåligt på arbetsplatsen att de inte finner någon annan utväg. Alvarligt – snacka om att förvärra arbetsmiljön. Lokala facket går i krig mot sina egna medlemmar. En dålig arbetsgivares dröm – splittring bland de anställda och de behövde inte ens skapa det själva.
Inlagt av Ännu en anonym… (ej verifierad) tis, 01/18/2011 - 22:29
Man tror knappt sina ögon! Hur kan ordföranden i ST-facket på DO offentligt misstro det som så många medlemmar och arbetskollegor vittnar om? Det blir så tydligt vems ärenden hon går. Varför tar inte den fackliga ledningen det som sägs på allvar istället för att raljera över "anonyma inlägg". Tack ST Press för att ni lyssnat till och för fram den kritik som aldrig tas på allvar inom myndigheten. Det känns också bra - men lite konstigt - att det är ST centralt som backar upp oss medlemmar medan våra närmaste ombud ägnar sig åt att ge oss näsknäppar.
Inlagt av ..och ännu en … (ej verifierad) ons, 01/19/2011 - 19:01
Heja, heja! Bra artikel utan några överdrifter. Håller med föregående kommentator. Tur att ST centralt åtminstone verkar ta de stora problemen på DO på allvar, eftersom personalen inte kan luta sig mot det lokala facket.
Inlagt av Veteran i stat… (ej verifierad) fre, 01/21/2011 - 13:06
Jag tillhör i dag veteranerna inom statsförvaltningen och har sett många exempel på ledarskap under alla år, och dessutom har jag egen erfarenhet av att vara arbetsledare. Min uppfattning är att det inte finns något universellt bra ledarskap, utan vad som är bra ledarskap är relativt och då relaterat till vilken organisation det handlar om och hur organisationens historiska bakgrund ser ut och vilka intentioner det finns för organisationens framtid?

Men det finns dock vissa grundläggande principer som jag tror på och en första sådan princip är att man är ärlig och konsekvent, för brister man i någon av de parametrarna så blir det väldigt svårt med allt annat som ledarskapet innebär. Det är inte alltid lätt att vara ärlig och konsekvent då man dessutom måste vara diplomatisk och välja sina konflikter.

Sedan MÅSTE men kunna skilja på sak och person och man måste även vara komptent och kunna den verksamhet man ska leda, för ju kunnigare man är desto mer auktoritet får man, och då menar jag auktoritet i positiv bemärkelse, det vill säga en chef som man kan vända sig till för att få stöd, och inte auktoritet i negativ bemärkelse, det vill säga auktoritet som bara bygger på tjänsteställning och det innebär i praktiken ett skräckvälde.

En dålig chef på en ort där det finns konkurrens om underställd personal får snart se en stor personalomsättning då råttorna flyr det sjuknande skeppet, men på en ort med bristande konkurrens om den kompetens som medarbetarna har så blir de inlåsta i sin organisation och mår jättedåligt och det utvecklas då ett destruktivt kamratförtryck.

En inkompetent och despotisk chef som pekar med hela handen utan att veta vad han eller hon talar om är ett bottennapp, och ju högre upp i hierarkin en sådan är placerad, desto mer skadligt blir det för organisationen. Sätter man bocken till trädgårdsmästare så får man dessutom ofta en icke önskvärd rekrytering av dennes medarbetare, vilket gör att problemen kvarstår efter att den inkompetente chefen slutat då denne rekryterat sina medarbetare utifrån sina egna värderingar, och därför kan problemen leva kvar i decennier efteråt, speciell om chefen i fråga även haft som strategi att spela ut sina medarbetare mot varandra för att stärka sin egen makt, för sedan förblir dessa fiender och det är fruktansvärt destruktivt.

Det uppstår då strukturer med kamratförtryck som gör att ingen litar på någon annan och personalen på en avdelning konspirerar mot varandra. Det är ingen större svårighet att skapa ett sådant socialt klimat på en arbetsplats, men mycket svårt att sedan bli av med det, och det kanske till och med är omöjligt.
Inlagt av Maryou (ej verifierad) sön, 02/06/2011 - 19:03
Äntligen någon som gör något åt en oduglig chef! Dessa oduglingar finns lite här och var speciellt inom statsförvaltningen och brukar hållas om ryggen av andra chefer, eftersom dom på ett eller annat sätt drar nytta av varandra. Kanske personalen på DO nu äntligen får en chef som kan leda arbetet på bästa sätt. Jag håller tummarna för det.
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.