”Det kommer vara tufft i några veckor till”

MIGRATIONSVERKET2022-03-23
Flyktingströmmarna från Ukraina har lett till ett högt tryck på Migrationsverkets anställda. Enligt HR-direktören Lena Sköld Hultberg ska myndigheten nu rekrytera över 500 personer. ”Efter 2015 ökade sjuktalen och det blev tydligt att det fanns personer som slitit för länge och för hårt, där vill vi inte hamna igen”, säger hon till Publikt.

Hittills har nästan 18 000 personer från Ukraina sökt skydd i Sverige. Enligt det scenario Migrationsverket nu arbetar utifrån väntas omkring 76 000 flyktingar från Ukraina fram till juni, men det kan också bli så många som 200 000.

Publikt har tidigare skrivit om den pressade situationen för de anställda på Migrationsverket som arbetat med mottagandet. I dagarna lanserade myndigheten en e-tjänst som ska förenkla för ukrainska medborgare som söker uppehållstillstånd. Den ska göra det möjligt att ansöka och få beslut om uppehållstillstånd utan att behöva besöka ett kontor. En förhoppning är också att den ska dämpa trycket på de anställda.

Samtidigt jobbar Migrationsverket med att rekrytera omkring 550 nya anställda enligt Lena Sköld Hultberg som är HR-direktör på myndigheten.

– Det vi söker är framför allt handläggare, men även viss specialistkompetens som vi behöver förstärka med kopplat till upphandlingen av boende, säger hon.

Det kommer enligt Lena Sköld Hultberg att handla både om fasta och tidsbegränsade tjänster. Utöver de tjänster som annonseras ut jobbar Migrationsverket med återanställningar av personer som tidigare fått lämna myndigheten. Det finns även diskussioner om att låna in personal från bland annat Skatteverket och Försäkringskassan.

När räknar ni med att få in de här personerna?

– Det är ett enormt arbete och att rekrytera tar alltid tid med alltifrån annonsering till urval. Sedan vill vi också att de personer vi anställer ska kunna komma in direkt. Men vi har personer som är på gång redan nu, och i början av april räknar vi med att få in väldigt många.

Ni har under flera år dragit ned på antalet anställda men behöver nu rekrytera. Hur ser du på det?

– Jag förstår att det kan uppfattas som märkligt. Men vi kan inte jobba på något annat sätt. Ingen kunde förutse att det här skulle hända och vi kan inte ta höjd i antalet anställda för en sådan här situation. Då skulle vi ha människor som under långa perioder inte hade särskilt mycket att göra. Det är inte utvecklande för någon och kostsamt för skattebetalarna, säger Lena Sköld Hultberg.

Hon konstaterar samtidigt att myndigheten behöver hitta bättre strukturer för att hantera sådana här situationer.

– Vi måste hitta samarbeten mellan myndigheter för snabba in- och utlån. Och bli bättre på att snabbt kunna ta in stöd och hjälp när någonting händer.

Har ni varit tillräckligt förberedda?

 – Vi har upparbetade vägar. Sedan kommer den här situationen att visa oss vilka vägar vi behöver arbeta mer med för att se till att de är så snabba, enkla och korrekta som möjligt. Rekryteringsprocesser görs inte på tre dagar, utan vi måste räkna med att det tar ungefär en månad för att allt ska gå rätt till. Jag är imponerad av hur mina medarbetare hanterat det här, men bättre kan det alltid bli.

De anställda som varit mest involverade i arbetet med flyktingmottagandet har fått slita hårt sedan slutet av februari. Anna Ahnlund som är ordförande för ST inom Migrationsverket i region Syd, dit många flyktingar sökt sig, har tidigare konstaterat att situationen så som den sett ut hittills inte är hållbar på sikt.

– Vi misstänker ju att det här blir långvarigt. De anställda behöver få sova, äta och hinna träffa sina familjer. Det har inte riktigt fungerat under de senaste veckorna, sade hon i en tidigare intervju med Publikt.

Enligt Lena Sköld Hultberg jobbar Migrationsverket hårt för att stötta de anställda som behöver det och hon betonar vikten av att vila och ta pauser.

– Även om vi verkligen vill hjälpa alla som kommer nu vinner vi ingenting på att våra medarbetare jobbar för hårt eller bränner ut sig. Efter 2015 ökade sjuktalen och det blev tydligt att det fanns personer som slitit för länge och för hårt, där vill vi inte hamna igen. Men det kommer att vara tufft i några veckor till, innan vi får de nya medarbetarna på plats, säger hon.

Begär 10 miljarder kronor extra

Som Publikt tidigare rapporterat har Migrationsverket lämnat in en skrivelse till regeringen med olika scenarion för flyktingmottagandet från Ukraina. Migrations­verkets huvud­scenario är att omkring 76 000 personer ukrainare kommer att söka skydd i Sverige till och med juni 2022. Enligt detta scenariot behöver myndigheten nästan tio miljarder kronor ytterligare i år jämfört med en prognos som lämnades 7 februari i år. I ett högre scenario beräknar Migrationsverket att omkring 212 000 personer kan söka skydd i Sverige till och med juni 2022. Då kalkylerar myndigheten med ökade kostnader på dryga 33 miljarder kronor. I båda scenarierna räknar Migrationsverket med att flyktingarna är inskrivna till och med 4 mars 2023.  

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.