Bild: Getty Images

Digitala arbetssätt ska granskas

ARBETSMILJÖ2023-09-13

Arbetsmiljöverket ska genomföra inspektioner av mer än 2 000 arbetsplatser för att kartlägga risker med digitala arbetssätt. Kampanjen är en del av en EU-gemensam satsning.

I ett pressmeddelande konstaterar Arbetsmiljöverket att digitala arbetssätt kan innebära nya risker som kan leda till högre arbetsbelastning och påverka hjärnan negativt. Det finns begränsad kunskap om hur digitala arbetssätt som distansarbete, hybridarbete eller aktivitetsbaserat arbete påverkar oss i längden. Enligt myndigheten ställs nya krav på organisation, ledarskap och arbetssätt när de digitala verktygen snabbt förändras.

”Hos anställda som ägnar en stor del av sin arbetstid åt digitala system, eller har flera verktyg att hantera samtidigt, kan risken för teknikstress, överbelastning och utmattning av hjärnan öka. Därför behöver det bli en naturlig del av de risker som undersöks, bedöms och åtgärdas i det systematiska arbetsmiljöarbetet”, framhåller Malin Cato, som leder inspektionsinsatsen på Arbetsmiljöverket, i pressmeddelandet.

Varje arbetsgivare ska ha rutiner för att regelbundet undersöka och bedöma alla risker i arbetet. I den EU-gemensamma insatsen ska Arbetsmiljöverket därför granska rutinerna för att förebygga risker med digitala arbetssätt på omkring 2 000 arbetsplatser.

”Arbetsgivare ska använda det förebyggande arbetsmiljöarbetet för att minimera dagens, men även morgondagens arbetsmiljörisker som kan uppstå med nya sätt att organisera, leda och fördela arbete. Många arbetsplatser anammar ny teknik och nya arbetssätt utan att reflektera över behovet med förändringen. Förändringar, som till exempel ny teknik och nya arbetssätt, kräver att arbetsgivaren tänker efter om de verkligen behövs och om det också kan innebära nya risker”, påpekar Malin Cato.

Arbetsmiljöverkets inspektioner kommer främst att riktas mot verksamheter som exempelvis reklam, finans, försäkring, förlag, dataprogrammering och vuxenutbildning.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

DU KANSKE OCKSÅ ÄR INTRESSERAD AV

It-system skapar arbetsmiljöproblem

PÅ DJUPET: DIGITAL ARBETSMILJÖ2023-06-28
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA