DO anklagas för svek av tidigare Jämo

DISKRIMINERING2014-04-16
Myndigheten Diskrimineringsombudsmannen, DO, anklagas i en debattartikel för att svika diskriminerade. Bland undertecknarna finns tidigare Jämställdhetsombudsmannen, Jämo, Lena Svenaeus.

DO driver alltför få diskrimineringsärenden och gör inte heller tillräckligt för att väcka opinion i diskrimineringsfrågorna. Det hävdar tidigare Jämo Lena Svenaeus, professor Eva Schömer och advokat Lars Viklund i en gemensam debattartikel i Svenska Dagbladet.

Under 2012 tog DO emot närmare 2 000 anmälningar om diskriminering. I 21 ärenden fattades beslut att gå till domstol. Förlikning träffades i 27 ärenden. Men de allra flesta anmälningar ledde inte till någon åtgärd alls. Och resultatet har inte blivit bättre under 2013, skriver de tre:

”Förklaringen är att DO på eget bevåg och utan stöd i diskrimineringslagen fabricerat en gallringsmetod som gör att merparten av anmälningarna kan skickas tillbaka med vändande post. Handläggningen framstår därmed som snabb och effektiv. Hur den upplevs av individer som råkat illa ut och tror att DO ska ta deras anmälan på allvar är inte svårt att föreställa sig.”

En förklaring till att så många anmälningar lämnas utan åtgärd är enligt debattartikeln den sammanslagning som genomfördes år 2008 av de olika ombudsmannamyndigheterna till en super-DO. Hos JämO och de ombudsmannamyndigheter som lades ner och ersattes av DO för fem år sedan låg fokus i ärendehanteringen på att lösa anmälarens problem, skriver de tre. Försämringen har accelerarat sedan nuvarande DO Agneta Broberg tillträdde år 2011, anser de:

”Man kan till exempel fråga sig varför DO upprepade gånger tar sig an klagomål om diskriminering som påstås ha samband med graviditet, när det sedan länge finns avgöranden i domstol som klarlagt rättsläget, medan man bland 294 anmälningar om etnisk diskriminering i arbetslivet inte funnit ett enda fall värt att driva.”

Ett stort antal diskriminerade lämnas i sticket och får aldrig sina fall prövade. DOs svek strider mot EU-rätten, skriver de tre:

”Människor som diskriminerats behöver inte byråkrati, de behöver en ombudsman som lyssnar och tar deras situation på allvar.”

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.