Efterforskning prövas av hovrätten

ÖPPENHET2017-04-11

Hovrätten tar upp domen mot en chefstjänsteman vid Göteborgs universitet, som i höstas dömdes för brott mot efterforskningsförbudet. Det var tjänstemannen som överklagade domen.

Enligt domen i tingsrätten hade chefstjänstemannen bett en annan chef att försöka förmå medarbetare att ta bort kritiska kommentarer från Facebook. ”Så länge inläggen ligger kvar, utgör de en risk för arbetsmiljön och är till skada för den som utsätts”, skrev hen i ett mejl. Mejlväxlingen avslöjades av Göteborgs-Posten.

Organisationen Academic rights watch anmälde händelsen till Justitiekanslern, JK. Efter utredning väckte JK åtal för brott mot efterforskningsförbudet i tryckfrihetsförordningen, och i tingsrätten dömdes tjänstemannen till dagsböter om 15 000 kronor och till att betala rättegångskostnader med 35 000 kronor.

Nu har hovrätten gett prövningstillstånd för den dömde tjänstemannen, skriver Göteborgs-Posten. För överklagande av domar som endast gett påföljden böter krävs prövningstillstånd för att hovrätten ska ta upp ärendet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA