Föreläggande mot Göteborgs universitet

HÖGSKOLAN2016-08-18

Arbetsmiljöverket har lagt ett föreläggande på Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet. Myndigheten kräver att fakulteten anlitar utomstående experter och gör en handlingsplan för att förbättra arbetsmiljön.

Föreläggandet kommer efter flera år av svåra motsättningar mellan två institutioner på fakulteten. Som Publikt rapporterat tidigare har en av institutionscheferna åtalats av Justitiekanslern för efterforskning av källor, och hon har nu lämnat sin chefspost.

Förhållandena på de två arbetsplatserna ledde till att ett skyddsombud från förhandlingsrådet OFR, där ST ingår, och ett skyddsombud från Saco-S skickade in anmälningar till Arbetsmiljöverket. Myndigheten gjorde en inspektion i maj och beslutade sedan om ett föreläggande.

Enligt Arbetsmiljöverket upplever personal vid båda institutionerna oro, olust och koncentrations- och sömnproblem. Några har också blivit sjukskrivna.

Myndighetens krav på fakulteten är att man senast 1 oktober ska ha en tidsatt handlingsplan för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön. Extern expertis ska tillkallas för både planering och genomförande.

Arbetsmiljöverket konstaterar att universitetets ledning planerar att beställa konsulthjälp för att bearbeta problemen och förbättra arbetsmiljön.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA