JK utreder misstänkt jakt på källor

HÖGSKOLAN2016-03-15

Göteborgs universitet följer inte lagen på grund av att kunskapsbristerna är för stora, menar de fackliga organisationerna. De har upprepade gånger larmat om att både arbetsmiljön och personalpolitiken har allvarliga brister.

Det började med att en Facebookgrupp med anknytning till universitetet diskuterade en artikel i GT. I den hävdades att prefekten gett sin nyligen pensionerade chef en anställning, och att samma chef några månader innan hade gett prefekten en rejäl löneförhöjning. På Facebook förekom kommentarer som »vänskapskorruption« och »beklämmande«.

Prefekten bad en kollega att försöka övertala kommentatorerna att ta bort inläggen. Mejlväxlingen publicerades av Göteborgs-Posten, varpå prefekten skickade ytterligare mejl med frågan hur ett internt mejl kunnat nå tidningen. Även detta mejl publicerades i Göteborgs-Posten.

Universitetets internrevision har fått i uppdrag att utreda både den misstänkta efterforskningen av källor och försöken att stoppa en kritisk debatt i sociala medier.

– Det förefaller vara ett relativt tydligt ärende, men jag har ännu inte talat med några inblandade, säger internrevisionens chef Jan Sandvall till Publikt.

Händelserna anmäldes även till Justitiekanslern av organisationen Academic Rights Watch. Organisationens företrädare Magnus Zetterholm säger till Göteborgs-Posten att han tycker att det är principiellt olämpligt att universitetet utreder fallet internt.

Academic Rights Watch anmälde även prefektens kollega för att ha uppmanat anställda att ta bort inläggen på Facebook.

Men JK har valt att bara inleda förundersökning mot prefekten för brott mot efterforskningsförbudet.

ST-sektionens vice ordförande Helena Rohdén säger till Publikt att det är viktigt med ett snabbt klargörande av vad som skett.

– Yttrandefrihet och meddelarfrihet är förstås viktiga på alla myndigheter, men det känns som att det är särskilt väsentligt i en universitetsmiljö. Här finns redan en rädsla att uttala sig, och en händelse av det här slaget gör det inte högre i tak.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Högskolan
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA