Efterforskning kan gå till personalansvarsnämnd

HÖGSKOLAN2016-03-09

Den institutionschef på Göteborgs universitet som misstänks för att ha efterforskat källor bör anmälas till personalansvarsnämnden, anser myndighetens internrevision. Däremot bedöms försök att stoppa kritiska inlägg på Facebook inte som en brottslig handling.

Prefekten hade mejlat en kollega och frågat hur ett tidigare internt mejl kunnat nå Göteborgs-Posten. Agerandet var ett brott mot det grundlagsstadgade efterforskningsförbudet, bedömer internrevisionen, som vill att lärosätets personalansvarsnämnd prövar frågan. Händelsen anmäldes även till Justitiekanslern, som inlett en förundersökning om misstanke om brott mot efterforskningsförbudet.

Till bakgrunden hör att det sedan länge finns motsättningar på den institution där prefekten arbetar och på ytterligare en institution. I december förra året uppstod en debatt i en öppen Facebookgrupp angående en tidningsartikel om prefekten. När det dök upp kritiska kommentarer som ”vänskapskorruption” och ”beklämmande” bad hen en chefskollega på en annan institution att försöka förmå skribenterna att ta bort sina inlägg.

Enligt en rapport från universitetets internrevision var detta olämpligt men inte olagligt. Facebook är en icke grundlagsskyddad webbplats inte förbjudet att kontrollera vem som skriver där. ”Det får dock bedömas som högst olämpligt att prefekten, direkt eller indirekt, ägnar sig åt sådan efterforskning”, sägs det i rapporten.

Internrevisionen har anlitat extern expertis för att avgöra om Facebookinläggen skulle kunna betraktas som brottsligt förtal, men de anses hålla sig på rätt sidan om lagens råmärken. ”Det ligger i sakens natur att chefer utsätts för kritik, ibland kraftig och onyanserad sådan”, skriver internrevisionen. Chefen kan välja att gå i polemik, men måste då betänka att hen agerar ur en kontrollerande position.

Samtidigt anser internrevisionen att universitetet och fakulteten måste ta itu med de interna stridigheterna på de två berörda institutionerna. Motsättningarna har enligt rapporten nått en sådan nivå att de både blir tärande och riskerar att försämra universitetets rykte.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA