Dömd för efterforskande av källa

ÖPPENHET2017-01-27

En tidigare prefekt vid Göteborgs universitet döms av Göteborgs tingsrätt till dagsböter för brott mot efterforskningsförbudet.

Det var i februari 2016 som prefekten kontaktades av Göteborgs-Posten och ombads kommentera en mejlkonversation mellan sig och en kollega vid samma fakultet. Prefekten skickade då ett mejl till kollegan och frågade hur mejlkonversationen kunnat hamna hos Göteborgs-Posten.

Tingsrätten anser att det mejlet utgjorde ett efterforskande av källa, vilket är förbjudet enligt grundlagen, och att den tidigare prefekten måste ha insett att det kunde uppfattas så. Med hänsyn till omständigheterna anser tingsrätten även att denne skickat mejlet i egenskap av prefekt och hen döms därför för brott mot efterforskningsförbudet.

”Rätten har varit helt enig om utgången i målet. Samtidigt har det beaktats att mejlkonversationen på sätt och vis har varit kulmen på en för prefekten mycket svår arbetssituation och att hen med visst fog varit både upprörd och känt sig utsatt. Påföljden har därför bestämts till 30 dagsböter, vilket är lägsta möjliga antal”, skriver lagmannen Johan Kvart i ett pressmeddelande.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA