Prefekt misstänkt för att leta källor

HÖGSKOLAN2016-02-18

Internrevisionen på Göteborgs universitet ska utreda om en prefekt försökt efterforska källor. ”Om vi kommer fram till att det är ett grundlagsbrott får vi fundera över konsekvenserna”, säger internrevisionens chef Jan Sandvall.

Bakgrunden till utredningen är en artikel i GT om att prefekten gett sin nyligen pensionerade chef en anställning, och att samma chef några månader innan gett prefekten en rejäl löneförhöjning. Artikeln diskuterades i en universitetsanknuten grupp på Facebook, med kommentarer som ”vänskapskorruption, kort och gott” och ”beklämmande”.

Det som sedan hände var att prefekten mejlade en chefskollega och bad denne att försöka övertala kommentatorerna att ta bort sina inlägg. Mejlväxlingen publicerades av Göteborgs-Posten, GP, varpå prefekten skickade ytterligare mejl med frågan hur ett internt mejl kunnat nå tidningen. Även detta mejl publicerades i GP.

Universitetets rektor Pam Fredman sade till GP att lärosätet ska utreda både den misstänkta efterforskningen av källor och försöken att stoppa en kritisk debatt i sociala medier. Det är den utredningen som internrevisionen nu har fått i uppdrag att göra. Internrevisionens chef Jan Sandvall säger till Publikt att han räknar med att den är klar inom några veckor.

– Det förefaller vara ett relativt tydligt ärende, men jag har ännu inte talat med några inblandade.

En anonym insändare i personaltidningen GU-Journalen, undertecknad ”10 anställda vid Humanistiska fakulteten”, reagerar också på ett veckobrev som en chefskollega till prefekten skrivit. I veckobrevet sägs att delar av fakultetens personal är ”föremål för en ganska vidrig smutskastning på sociala medier. Personligen tycker jag att gränsen för vad som är rimligt att skriva om andra har överskridits med råge.”

Insändarskribenterna hävdar att ”i princip alla vi talat med läser detta veckobrev som ett försök att mana personalen till tystnad vad gäller kritik mot dekanus och den omtalade prefekten”.

Händelserna har även anmälts till Justitiekanslern av organisationen Academic rights watch, skriver GP. Organisationens företrädare Magnus Zetterholm säger till GP att han tycker att det är principiellt olämpligt att universitetet utreder fallet internt.

ST-avdelningens vice ordförande Helena Rohdén säger till Publikt att det är viktigt med ett snabbt klargörande av vad som skett.

– Det är ett allvarligt brott som det finns misstankar om. Yttrandefrihet och meddelarfrihet är förstås viktiga på alla myndigheter, men det känns som att det är särskilt väsentligt i en universitetsmiljö. Här finns redan en rädsla att uttala sig, och en händelse av det här slaget gör det inte högre i tak.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA