Egna uppgifter kan räcka för att få sjukpenning

SJUKFÖRSÄKRINGEN2022-11-17

Det kan i vissa fall vara tillräckligt med ett läkarintyg som enbart bygger på patientens egna uppgifter för att medge sjukpenning, fastslår Högsta förvaltningsdomstolen.

I en dom fastslår Högsta förvaltningsdomstolen att ett läkarintyg som bygger på uppgifter från den person det gäller kan vara tillräckligt för sjukpenning. Enligt domen är det den försäkrade som ska göra sannolikt att arbetsförmågan är nedsatt på grund av sjukdom. Och det viktigaste underlaget för bedömningen är enligt domstolen vanligtvis det läkarintyg som personen ska lämna in till Försäkringskassan.

I det aktuella fallet ansåg Försäkringskassan att rätten till sjukpenning inte går att bedöma enbart utifrån skattningsskalor och den försäkrades egna uppgifter, utan att bedömningen måste ha stöd i vad som kan anses vara objektivt styrkt utifrån de medicinska underlagen. Enligt myndigheten saknades sådant underlag. Därför avslog myndigheten begäran om sjukpenning.

Den berörda personen överklagade till förvaltningsrätten, som gav henne rätt. Men Försäkringskassan gick vidare till kammarrätten, som biföll Försäkringskassans överklagan

Men nu slår Högsta förvaltningsdomstolen fast att det avgörande för bedömningen är vilken sjukdom det rör sig om och på vilket sätt sjukdomen påverkar förmågan att utföra arbete. Domstolen konstaterar att det vid kroppsliga sjukdomar är naturligt att läkarintyget innehåller en beskrivning och bedömning av vad som kommit fram genom till exempel blodprov, röntgen eller fysiologiska undersökningar. Men när det gäller psykiatriska tillstånd måste läkaren i stor utsträckning utgå från de uppgifter som den försäkrade själv lämnar.

Det som är avgörande för bedömningen av rätten till sjukpenning är enligt Högsta förvaltningsdomstolen läkarens värdering och bedömning av uppgifterna i kombination med de eventuella iakttagelser som läkaren har gjort:

”Domstolen har alltså kommit fram till att även ett läkarintyg där bedömningen huvudsakligen grundas på uppgifter från den försäkrade kan vara tillräckligt för att det ska anses vara sannolikt att den försäkrade saknar förmåga att utföra arbete”, förklarar justitierådet Inga-Lill Askersjö i ett pressmeddelande.

Domen i Högsta förvaltningsdomstolen innebär att den person som målet handlade om beviljas sjukpenning. Domstolen var enig i sitt beslut.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Det är inte längre möjligt att kommentera artikeln.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA