ESV vill se tydligare styrning av Tillväxtverket

TILLVÄXTVERKET2024-02-29

Ekonomistyrningsverket, ESV, föreslår att regeringen renodlar finansieringen av Tillväxtverket för att skapa förutsättningar för ett mer effektivt nyttjande av statens resurser. Den nuvarande finansieringen följer inte principen att skilja på förvaltningsanslag och sakanslag, anser ESV.

ESV konstaterar i en rapport till regeringen att Tillväxtverkets uppgifter sträcker sig över flera utgifts- och politikområden och överlappar delvis tre departement. Under förra året fick Tillväxtverket medel i nio anslagsposter på åtta anslag inom fyra utgiftsområden. Medlen var i sin tur styrda genom ett antal separata anslagsvillkor. Det innebär en komplex och detaljerad finansiell styrning av myndigheten, konstaterar ESV.

ESVs bedömning är att den finansiella styrningen av Tillväxtverket inte är ändamålsenlig, vilket riskerar att medföra att statens medel inte används effektivt och att myndighetsledningens möjligheter att ta sitt verksamhetsansvar begränsas.

ESV föreslår att regeringen renodlar anslagsfinansieringen och ser över Tillväxtverkets instruktion och regleringsbrev, i syfte att säkerställa att de mål, uppgifter och uppdrag som anges för myndigheten är aktuella, samt att formuleringar och struktur harmonierar.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA