Ett sjuttiotal jobb hotas på SCB

SCB2022-10-13

Statistiska centralbyrån, SCB, ska minska antalet anställda med ett sjuttiotal, rapporterar Dagens Nyheter. Risken för uppsägningar är stor. Beskedet har väckt upprörda känslor bland de anställda, berättar Krister Näsén, avdelningsordförande för ST inom SCB.

SCB har i dag omkring 1 000 anställda, som arbetar på kontoren i Solna och Örebro. Nu behöver myndigheten göra besparingar på grund av att intäkter och kostnader inte går ihop. SCBs tillförordnade kommunikationschef Mikael Schöllin säger till Dagens Nyheter att risken för uppsägningar är stor:

”Det är svårt att säga, men det är stor risk för det. Sedan beror det på hur långt vi kan nå med frivilliga överenskommelser. Sådana här saker sätter igång tankarna hos personal som kan komma att beröras. Vi har pensionärer och folk som slutar som vi inte kommer återrekrytera. Sedan kommer vi att behöva hantera övertalighet också. Det kan man hantera på olika sätt, genom frivilliga lösningar, omplaceringar eller till slut också uppsägning”.

Krister Näsén, avdelningsordförande för ST inom SCB, säger till Publikt att det naturligtvis finns en upprördhet bland personalen över beskedet.

– Även om vi hört i många år att ekonomin är kärv så är ett sådant här besked chockartat. Det väcker också frågetecken kring hur vi kunnat hamna i den här situationen.

Enligt uppgifter till Dagens Nyheter kan bland annat de verksamheter som sysslar med kommunikation, stöd, administration och datahantering drabbas av övertalighet. Målsättningen är enligt Mikael Schöllin att processen ska vara klar ”i god tid före julledigheterna”.

Krister Näsén konstaterar att SCB under lång tid haft hög personalrörlighet och han hoppas att en del av neddragningen kan ske utan uppsägningar, men hur stor del det kan bli vågar han inte sia om i dagsläget.

– Från fackets sida har vi ett stort arbete framför oss nu. Det handlar om att finnas där för medlemmar och föra diskussioner med arbetsgivaren. Om det blir fråga om uppsägningar kommer vi att arbeta för att vi får så breda turordningskretsar som möjligt.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA