SCB begär resurser till tekniklyft

SCB2023-03-23

Statistiska centralbyrån, SCB, vill ha mer pengar för att klara tvingande EU-krav och uppbyggnaden av en ny digital plattform. Myndigheten har nyligen sagt upp personal och dragit ned på viss statistik av besparingsskäl.

Publikt rapporterade i höstas om att SCB varslat ett sjuttiotal av de cirka 1 000 anställda på myndigheten, och uppsägningar har genomförts. Resursbrist har också medfört att myndigheten dragit ned på viss statistikproduktion. Exempelvis kommer inga listor över de vanligaste namnen på nyfödda längre att tas fram, och partisympatiundersökningarna ska göras en gång om året i stället för två. Regional statistik om jämställdhet kommer endast att tas fram mot betalning.

En orsak till resursbristen är, enligt SCBs budgetunderlag, att myndigheten inte fått någon finansiering av ny EU-gemensam statistik, främst det allmänna företagsregistret som öppna data. En del av det resurstillskott som SCB begär – drygt 40 miljoner kronor nästa år och 67 miljoner kronor 2025 – ska användas till detta.

SCB ser även behov av ett resurstillskott för utvecklingen av en ny dataplattform som ger möjlighet att använda befintliga datakällor, vilket minskar behovet av att individer och företag lämnar uppgifter. Myndigheten vill också utveckla maskininlärning och samverkanslösningar för användning av artificiell intelligens, AI.

Därtill bedömer SCB att det finns en risk för nedskärningar inom miljöräkenskaperna om inte mer resurser tillförs. Likaså kan lokal och regional redovisning av statistik ligga i farozonen, uppger myndighetens generaldirektör Joakim Stymne för tidningen Altinget.

”Det kan bli inom den typen av områden som vi blir tvungna att backa på, och det påverkar såklart relevansen. Jag är lite orolig att det kan bli en ond cirkel, att man blir ännu mindre intresserad av att skjuta till resurser och att det blir ännu mer utarmat. Det är min farhåga för framtiden”, säger Joakim Stymne till tidningen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

SCB Statsbudgeten
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA