Facken vill ha bättre sjukförsäkring

SOCIALFÖRSÄKRING2020-10-05
Det finns stora brister i hur sjukförsäkringen fungerar, skriver de tre ordförandena för de fackliga centralorganisationerna LO, TCO och Saco i en gemensam debattartikel. De efterlyser klarspråk i debatten om sjukförsäkringen.

Sjukförsäkringen ska vara rättssäker och ge sjukskrivna rehabilitering och stöd så att de kan gå tillbaka till sitt arbete och ta tillvara sin kompetens och yrkeserfarenhet, skriver Susanna Gideonsson, LO, Therese Svanström, TCO, och Göran Arrius, Saco, i sin debattartikel hos Dagens Arena. De pekar på utredningen En trygg sjukförsäkring med människan i centrum från i våras. Enligt den finns det stora brister i hur sjukförsäkringen fungerar i dag.

”Försäkringskassans prövning av arbetsförmågan efter ett halvårs sjukskrivning mot en i praktiken fiktiv arbetsmarknad leder till otydliga beslut och rättsosäkerhet för den enskilde. Det som var tänkt att fungera som ett trygghetssystem med starka broar och förutsättningar att komma tillbaka till arbete leder istället till ekonomisk otrygghet och minskad tilltro till de allmänna trygghetssystemen”, skriver de tre ordförandena.

Ansvaret för att det har blivit så här delas av socialdemokratiska och borgerliga regeringar, menar de i artikeln. Systemfelen går inte att lösa genom att enbart sända styrsignaler och redovisningsuppdrag till Försäkringskassan. Nu krävs konkreta förändringar av lagstiftningen:

”Sjukfrånvaron har de senaste åren pressats ner till en historiskt låg nivå. Det gäller också de statliga utgifterna. År 1990 låg den andel av BNP som avsätts till vårt försäkringsskydd vid sjukdom och funktionsnedsättning strax under sju procent. Idag ligger motsvarande siffra på strax över två procent av BNP och utvecklingskurvan pekar fortsatt neråt”, skriver de tre.

Förklaringen till att utgifterna minskar är inte att befolkningen blivit mycket friskare de senaste decennierna. Orsaken är främst skärpt lagstiftning och sänkta ersättningsnivåer. Personer som blivit sjuka halkar i ökad utsträckning efter i den allmänna välståndsutvecklingen, konstaterar de tre fackordförandena:

”Vi förväntar oss därför att regeringen i närtid ska lägga konkreta lagstiftningsförslag på riksdagens bord. Om inte detta sker är det rimligt att regeringen och dess samarbetspartier närmare förklarar sig och tar politiskt ansvar för sjukförsäkringens nuvarande utformning.”

Det är viktigt för att landets löntagare att regeringen och oppositionen talar öppet om vad de anser om de brister i sjukförsäkringen som vi och andra påtalat under en längre tid, anser de.

”Det är oacceptabelt att vi ska fortsätta att sväva i ovisshet om vad det är för allmänt försäkringsskydd vi kan räkna med den dagen vi blir så sjuka att vi inte kan arbeta. Det är dags för klarspråk i sjukförsäkringsfrågan”, skriver Susanna Gideonsson, Therese Svanström och Göran Arrius.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.