Färre asylsökande till EU 2020

ASYL2021-02-19
Antalet asylansökningar minskade med närmare en tredjedel under förra året, redovisar EUs asylkontor EASO. Det främsta skälet är de reserestriktioner som infördes på grund av pandemin.

Antalet asylsökande som anlände till Europa under 2020 minskade med 31 procent under 2020, enligt en rapport från Europeiska stödkontoret för asylfrågor, EASO. Så få asylsökande har inte kommit till Europa sedan 2013. Trots pandemin har de nationella asylmyndigheterna inom EU lyckats upprätthålla sina aktiviteter kring asylsökande, vilket också resulterat i en tydlig minskning av antalet öppna ärenden.

Totalt tog EU-länderna emot 461 300 asylsökande under 2020, jämfört med 671 200 under 2019. Den kraftiga nedgången beror på Covid-19 och de krisåtgärder som genomförts på grund av pandemin. Samtidigt har de nationella myndigheterna ansträngt sig för att se till att asylansökningar kunnat lämnas in och beslut fattas, redovisar EASO. Cirka fyra procent av de asylansökande utgjordes av ensamkommande barn.

Fördelningen mellan de asylsökandes ursprungsländer var i stort sett likadan som under 2019. Och för alla grupper var nedgången ungefär likartad, enligt EASO. De allra flesta asylsökande kom från Syrien med 64 540 nya ansökningar. Därefter följde Afghanistan, Venezuela, Colombia och Irak. Dessa fem länder stod för två tredjedelar av samtliga asylsökande under 2020.

Det minskade antalet nya asylsökande ledde också till att antalet oavgjorda ärenden minskade. För första gången sedan 2017 fattades beslut i fler ärenden än antalet nya sökande. I slutet av 2020 fanns enligt EASO 412 600 oavslutade ärenden.

Antalet beviljade uppehållstillstånd låg i stort sett oförändrat på 32 procent under förra året, trots stora variationer under året. Flest beviljade ansökningar gällde sökande från Syrien (84 procent), Eritrea (80 procent) och Jemen (75 procent). Få ansökningar beviljades för sökande från Colombia (2 procent) och Venezuela (3 procent).

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

EU Asyl Corona
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.